Stalin - Studentuppsatser.se

Benito Mussolini
Benito Mussolini var kanske en av de värsta fascistledarna vår värld har haft. med att bli
det Han föddes 1883 i Italien. Pappan var smed och mamman lärare. Han utvandrade ganska
tidigt till Schweiz. Redan där började han propagera för socialismen i Schweiz, Frankrike och
Österrike. Hans pappa, som var anhängare till den ryske revolutionären Michail Bakunin drev
på Benito i unga år. Ganska snart åkte Benito hem till Italien igen. Då gjorde han sina första
politiska ingrepp. Han utnämndes till chefredaktör på den socialistiska tidningen Avanti. Han
avsattes i oktober 1914 efter en artikel, där han sa att han krävde att Italien skulle gå med i
kriget mot Tyskland och Österrike-Ungern. Två månader tidigare hade han skrivit att han inte
ville att Italien skulle ha något med kriget att göra. Den artikeln orsakade också att han blev
utesluten ur det socialistiska partiet. Strax därefter blev han chefredaktör för en nyutkommen
tidning, Popolo d´Italia (Italiens folk). Han bildade också det italienska fascistpartiet (det
grundades officiellt 1919).
Vid första världskrigets utbrott var Mussolini frivillig. Han ansåg att Italien skulle ställa
upp på Tysklands sida. Han var en duktig och modig soldat, men skadades svårt av en
handgranat 1917. Då förklarades han som krigsoduglig och fick åka hem.
När han hade kommit hem arbetade han med sitt parti. Dess ideologi var väldigt enkel:
 Man ville ha att starkt Italien under en stark ledare och demokratin fördömdes.
Mussolini trodde (“som inget annat land“) att med en stark ledare kunde ens land bli en
stormakt. Fascismen byggdes upp till en halvmilitär organisation. Militären användes mot
politiska motståndare. 1921 var fascistiska partiet inte så populärt. Det fick bara några få
platser i parlamentet. Året efter var det desto populärare. Över 20000 människor deltog i en
beväpnad marsch mot Rom.
De övriga partierna vek sig för fascisterna. De visste att fascisterna inte var att leka med. De
hade bland annat gjort beväpnade attentat mot fack-föreningar, tidningar bl.a. Avanti.
Därmed fick fascistiska partiet makten. Fascisterna gick in i en förbund med liberalerna. Till
slut fick liberalerna inget att säga till om och prakten mellan partierna var över. Nu var
Mussolini en enväldig diktator. Alla som motstridiga mördades eller fängslades. Partier som
inte höll med fascisterna förbjöds.
Mussolini utlovade nu ett reformsprogram, som skulle göra Italien till ett starkt ekonomiskt
och politiskt land. Men det var bara en del av programmet som kunde genomföras. Mussolini
drömde trots det om ett stormaktsitalien. Han började med Etiopien. Där använde han den
1
internationellt förbjudna senapsgasen. Sen tog han Abessien (Eritria) 1936 och Albanien
1939 och påtvingade Jugoslavien vissa eftergifter.
I andra världskriget avstod Italien till en början att gå in i kriget på Tysklands sida, men 1940
när allt verkade klart för tyskarnas del gick Italien in i Frankrike efter ha blivit lovade stora
områden av Tyskarna. Den här tiden var höjden i Italiens nutidshistoria.
De gjorde ett klent försök att inta Grekland.
Il Duce (=ledaren), som han kallades, var helt övertygad att Italien kunde inta Egypten.
Istället blev det tvärtom.
1941 intog engelsmännen södra Italien (Sicilien).
Nu var Mussolini på väg ner igen. I juli 1943 tvingades Benito Mussolini att avgå. Hitler
hade vägrat att hjälpa honom. Han hade blivit arresterad av regeringen och flyttades runt från
fängelse till fängelse, men blev frigiven, trots denna försiktighet av en SS-grupp och fördes
till Norra Italien, där han styrde ett litet område som ständigt krympte. Där befann han sig till
april 1945. Då var han tvungen att ge sig av. Han var nämligen ett eftertraktat byte. Både
kommunister och regeringsutsända ville lägga händerna på honom. En privat tysk konvoj
försökte föra honom, utklädd till militär, över gränsen till Schweiz. I Dongo vid Comosjön
hjälpte inte Mussolinis förklädnad långt när det var en gränsinspektion. Den 29 april 1945
avrättades Benito Mussolini tillsammans med sin älskarinna Clara Petacci av partisaner och
hängdes upp i ett tak för att vanliga människor skulle kunna se och stympa honom. Flera
kvinnor kissade i ansiktet på honom. Andra satte flera skott till i honom, ett för varje son de
hade förlorat i kriget.
Nu har Benito Mussolinis barnbarn börjat bli populära i Italien. Fascismen kommer nog
alltid, liksom kommunismen och nazismen, att ha mer eller mindre inflytande.
2