Diatermi och Electrodesiccation - apparatur

advertisement
Doknr. i Barium
17255
Dokumentserie
su/med
Giltigt fr o m
2016-09-26
RUTIN
Diatermi och Electrodesiccation - apparatur
Version
4
Innehållsansvarig: John Paoli, Överläkare, Läkare hud- och könssjukvård (johpa4)
Godkänd av: Helena Gustafsson, Verksamhetschef, Verksamhet Hud- och könssjukvård (helgu14)
Denna rutin gäller för: Verksamhet Hud- och könssjukvård
Apparatur för electrodesiccation & diatermi
På Hudklinikens olika enheter finns fem olika apparater för att bränna med glödnål,
diatermi och/eller electrodesiccation.
Electrodesiccation innebär att man torkar ut cellerna med hjälp av en elektrisk
ström. Nedanstående 3 apparater används för electrodesiccation när vi bränner
hudtumörer (för indikationer se SDKO:s riktlinjer för handläggning av SCC & BCC).
Även om dessa apparater har kapacitet för att arbeta mono‐ och bipolärt så använder
vi endast monopolär teknik när vi bränner hudtumörer. Därför är det viktigt att
alltid använda en grundplatta med Minicutter, Bovie och Hyfrecator)). Om patienten
har pacemaker skall man leda strömmen genom kroppen utan att den passerar hjärtat,
t ex genom att lägga grundplattan under vaden när man bränner ett basaliom på
framsidan av underbenet..
Hüttinger® Minicutter S
2000
Bovie Aaron 940
ConMed® Hyfrecator®
Coa‐ Comp M® använder vi för bipolär diatermi.
Bipolär diatermi innebär att strömmen leds mellan
pincettspetsarna och inte genom kroppen. Därför
behövs ingen grundplatta. Bipolär diatermi hjälper
oss att blodstilla små blödande kärl. Den kan
användas på operation men även på mottagningarna
när man får blödningar i samband med stansbiopsier
exempelvis.
Coa‐ Comp M®
Doknr. i Barium
17255
Giltigt fr.o.m
2016-09-26
Version
4
RUTIN
Diatermi och Electrodesiccation - apparatur
IBBAB®s kaustikapparat har diverse glödnålar
som kan kopplas på för att bränna väldigt små och
ytliga kärl eller för destruktion av benigna
hudförändringar. Det kan också användas för att
bränna kondylom exempelvis. Denna apparat skall
INTE användas vid curettage & electrodesiccation av
hudtumörer.
IBBAB® Kaustikapparat
Vid behov av service eller vid tekniska frågor om dessa apparater rekommenderas kontakt med:
MTA, Jan Wiklund, Tel. 27102.
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia.
Sida 2 (av 2)
Download