Centrumråd HPBK (ppt, nytt fönster)

Årsrapporter RMPG centrumråd HPBK
Generellt från centrumrådet
- Generellt bra standard på årsrapporter,
psykiatrins utveckling förtjänar att nämnas
- Blandning videomöten – temamöten
- RMPG primärvård under uppstart
”Highlights”
Barnsjukvård
Hälsofrämjande strategier
Förändring i patientpopulationen
-Skapa tillräckliga resurser
-Nya behandlingshjälpmedel,
läkemedel och utredningar
(genetik)
-IT, patientdimension > vana
användare och producentdimension > koppling journalsystem och kvalitetsregister
-Integration av hälsofrämjande
strategier i utvecklingsarbete (ex
vis Flippen) och
centrumrådsarbete
-Lära av varandra inom psykiatrin
-Hälsostödjande angrepssätt för
nyanlända
”Highligths”
Kvinnosjukvård
Psykiatri
-Strategisk kompetensförsörjning
-Ledtider och individualiserad
cancerbehandling
-Snabb fostermedicinsk utveckling
-Utbildning och
kompetensförsörjning
-Fortsatt arbete med kvalitetsregister
-Vård vid självskadebeteende