NFO Sinus ®
STÖRNINGSFRI, TYST och DRIFTSÄKER
MOTORSTYRNING
NYHETSBREV från NFO Drives AB
NR 10 / MAJ 2008
LANDSTINGEN
visar vägen till säkrare energieffektivisering
®
väljer NFO Sinus
– Landstingen visar just nu ett stort intresse för frekvensomriktaren NFO Sinus®,
säger Taro Bruneheim, VD på NFO Drives
AB. – Nu senast är det Landstinget i Östergötland, som har valt Sinus-omriktaren
för att energieffektivisera sina fastigheter.
– De har ett stort projekt, som totalt
är budgeterat till över 90 mkr. Det omfattar olika insatser för energieffektivisering
av 140 byggnader, bl a de stora sjukhusen
i Linköping, Norrköping och Motala. NFO
Sinus® utgör en del av projektet och kommer att användas för att styra elmotorer
till ventilationsanläggningar och pumpar
med mera.
– Vi har redan påbörjat leveranser av
frekvensomriktarna till de stora sjukhusen
och projektet ska vara genomfört under
2008, berättar Taro Bruneheim.
– På Landstingen har man idag
stor erfarenhet av varvtalsreglering
och de vet hur de ska spara energi på
ett totalekonomiskt och säkert sätt ,
säger Taro Bruneheim. – NFO Sinus®
NFO Sinus ® är ensam om att uppfylla det nya EMC-direktivet
2004/108/EG utan filter och utan skärmade kablar.
Allt f ler Landsting väljer idag NFO Sinus ®,
säger Taro Bruneheim, VD på NFO Drives.
NU BUBBLAR DET
om den kundanpassade ”badkarsomriktaren”
– Tack vare NFO Sinus® har vi fått fram
en unik produkt. Nu står alla världens
badkarstillverkare i kö för att samarbeta
valdes tack vare att den använder en unik
patenterad teknik, med vilken motorerna
kan styras helt störningsfritt. I motsats
till konventionell teknik ger NFO Sinus
inga problem med varken lagerströmmar
eller jordströmmar och man kan därmed
uppfylla sjukhusens krav på hög el- och
driftsäkerhet. Dessutom slipper man det
irriteraden switchljudet och får en tystare
anläggning än om man använder konventionell frekvensstyrning.
– Även Landstinget Kronoberg har
under våren beslutat att välja NFO Sinus®
till ett stort projekt för energieffektivisering
av ventilations- och pumpanläggningar på
Växjö Centrallasarett, säger Taro Bruneheim.
med oss, säger Jonny Sandberg, VD på
Cyrba AB, efter den lyckade lanseringen
av den kapslade OEM-omriktaren.
Läs mer på sidan 4
LÄS MER
SIDA
Hur problem med radiosändningar
löstes vid Marinens Radioskola
2
Hur problem med pumpdrift löstes
vid Chalmers Nanotekniklabb
3
Ny säljkanal till industrin
4
Fortifikationsverket - MARINBAS SYD:
– Nu kan vi sända radio
UTAN att stänga av ventilationssystemet!
På radioskolan vid Marinbas Syd i
Karlskrona tränar man under utbildningen sändning och avlyssning med
olika typer av radioteknik. I samband
med en totalrenovering av skolans
lokaler för cirka två år sedan ville man
energieffektivisera ventilationen. Man
beslutade då att installera frekvensomriktare för att styra fläktarnas motorer.
Löste även ljudproblem
– NFO Sinus® har även löst andra
omriktarproblem åt oss, fortsätter Mats
Lundbergs. – Vi har ett klädbytesförråd
där vi blev tvungna att installera en separat
ventilations­anläggning för att undvika att
personalen fick allergiska problem. Först
användes en konven­tionell omriktare för
att styra fläktarna. Men det blev en kraftigt
tjutande ton från fläktarna. Ljudet, som
alstrades av frekvensomriktaren, upplevdes så besvärande att vi inte kunde ha
ventilationen igång. Vi provade då att byta
till NFO Sinus®. Det otäcka ljudet försvann
direkt och vi fick en helt tyst ventilationsanläggning, avslutar Mats Lundbergs.
– Jag vet av erfarenhet att all radioteknik är känslig för EMC-störningar, säger
Mats Lundbergs, som är SRÖ-ansvarig på
Fortifikationsverket i Karlskrona. – Vi hade
först konventionella frekvensomriktare
men, trots att vi använde filter och skärmade kablar enligt tillverkarnas anvisningar,
fick vi problem med störningar vid våra
radiosändningar,
– Vi letade efter en lösning för att
både få en energisnål ventilation och en
störningsfri miljö och valde att testa om
omriktaren NFO Sinus® skulle klara kraven, säger Mats Lundbergs.
Helt störningsfritt
– Först installerades en omriktare på prov.
Vi kunde då konstatera att radiosändningarna fungerade helt problemfritt och
beslutade att alla omriktare i huset skulle
vara av samma typ.
– Totalt installerades nio omriktare.
Nu har ventilationsanläggningen varit i full
gång en längre tid och allt fungerar helt
störningsfritt, konstaterar en nöjd Mats
Lundbergs.
Nu när vi har installerat NFO Sinus® kan marinens radioskola göra sina sändningar utan att
ventilationen behöver stängas av, säger Mats Lundbergs på Fortifikationsverket.
LYCKAT
deltagande i
NordBygg-mässan
NFO Drives deltog i årets NordByggmässa och träffade där många både
nya och gamla kunder. I montern
demonstrerades motorstyrning med
dels konventionell PWM-omriktare
och dels den unika NFO Sinus® så att
besökarna både kunde se och höra
skillnaden.
– Under mässan fick vi återigen
många vittnesmål om att PWM-tekniken för med sig stora problem med
bland annat lagerskador och jordströmmar, berättar Taro
Bruneheim, VD på
NFO Drives.
– Allt fler har insett att det lönar sig
i längden att satsa på
vår unika, störningsfria och driftsäkra
teknik.
NFO Drives monter på NordBygg 08
2
Chalmers Nanotekniklaboratorium:
– Perfekt mjukstart och rätt varv på våra
PUMPAR!
Chalmers Nanotekniklaboratorium
vid Institutionen för mikroteknologi
och nanovetenskap - MC2 - innehåller
superrena rum med mycket höga krav
på fukt, temperatur och luftrenhet.
Man måste noga kontrollera alla utsläpp och inte minst försöka optimera
energiförbrukningen.
– Tack vare frekvensomriktaren NFO
Sinus© har vi nu löst problemet med driften
av scrubbrarna i vårt laboratorium, säger
Christer Andersson, forskningsingenjör
vid Chalmers Nanotekniklaboratorium i
Göteborg.
– Från början var pumparna direktanslutna till nätet, och vattenflödet styrdes
med strypkranar. Det medförde att pumparna fick arbeta med max effekt och blev
därmed utsatta för mycket slitage. Vid start
och stopp blev det hårda slag i vattensystemet, som slog sönder flödes­indikatorerna.
För att lösa problemet sökte vi efter lämpliga frekvensomriktare med mjukstart.
– Med NFO Sinus® har vi nu fått en både driftsäker och tyst anläggning och vi beräknar att
installationen är betald inom 1-2 år, säger Christer Andersson, forskningsingenjör vid Chalmers
Nanotekniklaboratorium i Göteborg
Ville slippa problem med konventionell varvtalsreglering
– Hela vår ventilationsanläggning är styrd
med frekvensomriktare av konventionell
typ och vi vet därför att de medför en
hel del problem med oljud, elektriska
störningar samt lagerskador i motorerna,
fortsätter Christer Andersson. Vi sökte
därför en annan lösning,
Perfekt styrning med NFO Sinus©
– Vi fann NFO Sinus© och med den fick vi
en perfekt mjukstart och rätt varv på pumparna UTAN de övriga driftproblemen.
Samtidigt fick vi en både driftsäker och tyst
anläggning.
– En annan fördel gäller elinstallationen, som med den nya tekniken blir klart
enklare och billigare då vi inte behöver
skärmade kablar och inte har några begränsningar i kabellängder.
– Förutom att pumparna nu bör få
en klart längre livslängd, gör vi nu även en
stor besparing av energi. Vi beräknar att
installationen är betald inom 1-2 år, avslutar
Christer Andersson.
– Luften från dragbänkarna renas i scrubbrar
där luften leds igenom en zon med vattenduschmunstycken och behandlas. så att inga
miljöfarliga ämnen kommer ut i naturen. Tack
vare frekvensomriktaren NFO Sinus© har vi nu
löst våra driftproblem, säger Christer Andersson.
3
B
SVERIGE
SVERIGE
PORTO BETALT
BETALT
PORTO
PORT PAYÉ
PAYÉ
PORT
LYCKAD LANSERING
av kundanpassad ”badkarsmodul”
n
OBS!
Du vet väl att n
n
n n
NFO Sinus G2 uppfyller det nya
EMC-direktivet 2004/108/EG, utan
extra filter och utan skärmade
kablar, för bostäder, kontor och industri
samt för medicinsk utrustning
®
n
NFO Sinus® ger inte upphov till
lagerströmmar, som kan orsaka
kul­lagerhaverier. Därför lämnar NFO
Drives 5 års garanti på kullager i
nya elmotorer, som styrs med NFO
Sinus®.
n Det går utmärkt att använda
jordfelsbrytare tillsammans med
NFO Sinus®. Frekvensomriktaren drar
maximalt 2mA i jordledaren.
MER INFORMATION
www.nfodrives.se
bubbelbadkar inom Europa så vi ser en stor
potential.
Bra erfarenheter för framtida OEMlösningar
Taro Bruneheim, VD på NFO Drives är nöjd:
– Projektet har gett oss mycket kunskap och
erfarenhet och vi jobbar nu aktivt för att
hitta nya applikationer med liknande behov
av kundanpassad
omriktare.
Redaktör: Ulla-Britt Wiking
e-post: [email protected]
Tel direkt: 036 - 131211
NFO Drives AB
Box 35
376 23 Svängsta
Tel: 0454 – 370 29
Fax: 0454 – 32 24 14
E-post: [email protected]
www.nfodrives.se
NFO Drives AB 2008
– Tack vare NFO Sinus® har vi fått fram
en unik produkt, som gör att alla världens
badkarstillverkare nu står i kö för att samarbeta med oss. säger Jonny Sandberg, VD på
Cyrba AB, efter den lyckade lanseringen på
den stora mässan Expo Bagno i Italien.
Cyrba har, tillsammans med NFO Drives,
utvecklat en kapslad version av NFO-omriktaren. Den ska tillverkas till låg kostnad men
innehåller ändå Sinus-omriktarens alla unika
produktfördelar. Modulen ska ingå i företagets badkarskit, som är avsett för att styra
vattenstrålarna i bubbel- och massagebadkar.
– Jämfört med konventionella pumpsystem får vi nu ett optimalt varvtal på
motorn. Det sänker ljudnivån avsevärt,
samtidigt som energi­förbrukningen
minskar, säger Jonny Sandberg.
– Dessutom ger systemet en hög
elsäkerhet, då det kan kopplas in i an­
läggningar med vanlig 30mA jordfelsbrytare. Varje år säljs ungefär 550 000
©Copyright
Jonny Sandberg på Cyrba med den nya OEM-modulen på mässan Expo Bagno 08 i Italien.
Beställ mer information via vår hemsida
www.nfodrives.se / Kontakt.
Har du frågor eller vill beställa information är du alltid välkommen att ringa oss
på tel 0454-370 29. Du kan också skicka
ett vanligt e-mail till [email protected] .