Professor Rolf Ekman: Forskning kultur i vården (pdf, nytt fönster)

Rolf Ekman, Institutionen för Neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska Akademin, GU.
AHA?!
AHA ?!
Full fart in i den nya hjärnåldern
Cecilia Torudd
Livslångt lärande
Nature 455, 1057, 2008
Livsperioder
Lindgren M. 2005 KK-stiftelsen
Olika faser i människans utveckling...
Jägare
Jordbrukare
100.000 generationer
500 generationer
Historia
Ingenjörer
Den stressade
digitalmänniskan
Framtidens
människa..
10 generationer
Industrialismen
Globalt självdestruktivt
beteende.
Idag
Den nya hjärnåldern
Talangfullt förvaltande
En framtida mänsklig
livsstil.
Not Only Does the Brain
Shape Culture,
Culture Shapes the Brain
Merzenich MM 2005
Vad har du innanför pannbenet?
Runt 1,3 kilo. Så mycket väger hjärnan.
som gör att du kan
………………………………..
………………………………..
ställa frågor och hitta svar, utvecklas,
tänka nya tankar hela livet.
KÄNSLOR – TANKAR – BETEENDE
NEURALA NÄTVERK
NERVCELLER
SYNAPSER
MOLEKYLER
GENER, DNA
Ny kunskap
om hjärnans
Celler celler.
i hjärnan
•
•
•
•
Nervceller, neuron
Stödjevävnad, glia
Spegelneuron
Stamceller
Stamceller påvisade med MRS
Science 318, 980, 2007
Glia, många celltyper med olika funktioner
Nature 457,675 – 677, 2009
Upptäckten av spegelneuronen
Här lagras hur
handlingen känns
Hur målinriktade
handlingar kan utföras
Tolkning
Avgörande för bla:
språk, identitet, empati och lärande
Den sociala hjärnan.
Nature Rev 7, 942-51, 2006
Den sociala hjärnan 2009
Trends cog scie 13,103, 2009
Nobelpriset i medicin
2000.
•
Kemiska signaler
Arvid Carlsson
•
Signaler till kärnan
Paul Greengard
•
Synapsförändring
Eric Kandel
Synapsformande
Nature Reviews Neuroscience 5. 45, 2004.
Differential protein expression associated with
synaptic activation
Eur J Neurosci., 23, 575 – 80, 2006
Synaptisk plastisitet; en möjlighet- en utmaning
Nya synapser i en gammal hjärna uppvisar samma
plastisitet som nya synapser i en ung hjärna.
Neuron,54,559-66, 2007
Synapser
Science 320, 188, 2008
. l”.
t
g
li kal
d
n
s
ä
t
o
e
v
d
l
va om
m rs
o
k
ä
a
b
t
R.
e
E
M
lv
d
Ö
a
R
h NST
v
c
g
o RA
i
s
,
r dig AS T
a
n är TOM
p
p gf
ö
i
g
r
i
d ald
i
ne blir
n
”I Du
Hjärnan, synapserna
formas av
Stimulans, utmaningar
lust, glädje, oro, sorg.
Kulturella aktiviteter
fMRI
visar vilka delar av hjärnan som aktiveras
för t.ex. känslor, minnen och tankar.
Medvetandets
och tankens väg.
Från yttre signaler
till ett frisättande
av
signalsubstanser i
synapsen.
Synapsen utgör
”Tankens och
medvetandets vagga”
Forget Survival of the Fittes:
It is Kindness that Counts
Sci Am Mind sept/oct. 18, 2009
Film………
minnet..
Ökar KASAM
Minnen från filmen jag sett
Psychoneuroendocrinology 33, 718 – 727, 2008
fNIRS
fNIRS analyserar HbR, som är markör för :
Uppmärksamhet
känslor
kognitiva processer
Filmklippsaktivering av hjärnans pannlober
Neuroscience Letters 403, 90 -95, 2006
Lärande genom teater
Original Research
After the Crash: Research-BasedTheater for Knowledge Transfer
?
Results: Consistently high mean scores from the questionnaires
indicate that theater is a highly efficacious
and engaging method of knowledge transfer, particularly for
complex material that deals with human emotion and
interpersonal relationships.
JOURNAL OF CONTINUING EDUCATION IN THE HEALTH PROFESSIONS, 28(3):180–185, 2008
Dans har hos äldre visat sig ha god effekt på
kognitiva förmågor och fysisk kapacitet
Körsång har visats i flera studier ha
såväl fysiologiska som neurobiologiska
effekter
Vem och vad styr dina synapser?
DN SÖNDAG 6 sept.,13 2009
DU ÄR ……………….
DINA
TANKAR,
DRÖMMAR
RELATIONER
SYNAPSER
I DYNMISK VÄXELVERKAN
GENER-KULTUR/MILJÖ
Hur kan det gå på livsresan?
GLÖDEN 2
LQ
LS + L L
LT
Hjärtligt tack för bidraget till Peter Erikssons minnesfond
för hjärnforskning i Göteborg.
BG 5551 - 9722
Forskning sysslar inte med sanning……
…… …… …… … … …