Koll på läkemedel – samverkan för bättre

Koll på läkemedel
Joakim Erdtman
Koll på läkemedels mål
• Halvera multimedicineringen i åldersgruppen 80+ fram till 2017. Den andel
av befolkningen 80 år och äldre som under 2010 hade hämtat ut 10 eller
fler olika läkemedel på recept skall halveras fram till 2017.
• Halvera användningen av olämpliga läkemedel i åldersgruppen 80+ fram
till 2017. Den andel av befolkningen 80 år och äldre som under 2010 hade
hämtat ut olämpliga läkemedel skall halveras fram till 2017.
• Alla över 75 år med 5 eller fler läkemedel på recept skall erbjudas minst
en läkemedelsgenomgång årligen. Den egna läkaren som genomför
läkemedelsgenomgången agerar som dirigent och tar ansvar för individens
hela läkemedelsbehandling.
• Högst ett generiskt utbyte skall få ske under ett recepts giltighetstid och
för personer 75 år och äldre skall generiskt utbyte inte förekomma. Verka
för att reglerna för generiskt utbyte för äldre patienter ändras så att målet
uppnås.
Läkemedel är i stort sett bra produkter
Problemen kring läkemedelsterapi
beror i första hand på hur läkemedel
används av läkare och patienter
Hur vet man nyttan av läkemedel?
Bedöma nyttan
• BOTAR ― antibiotika
Lätt
• LINDRAR ― smärtstillande
Lätt
• ERSÄTTER ― insulin
Lätt
• FÖREBYGGER
― blodtryck
― blodfetter
― blodsocker
― astma etc.
Svårt
Patientens
uppfattning
Läkarens
uppfattning
SAMSYN
Förskrivning
Oföljsamhet
Förskrivning
Följsamhet
ÄLDRES
LÄKEMEDELSBEHANDLING
Yngre - äldre: ”Friska” med 2-5 läkemedel
Äldre - äldre: multisjuka och multimedicinerade
YNGRE - ÄLDRE
Förebyggande läkemedel vanligt
Oföljsamhet till läkemedelsordinationerna
Oftast underbehandling
ÄLDRE - ÄLDRE
• Många sjukdomar och symtom
• De flesta behandlas med läkemedel
• Multimedicinerade
• Äldre får lättare problem med läkemedel (de är känsligare)
• Osäker dosering av läkemedel till äldre. Biverkningar (dokumentationsbrister)
• Läkemedelsinteraktioner drabbar mest äldre (dokumentationsbrister)
• Ordinationer från flera olika läkare (otydligt läkaransvar, dirigent saknas)
• Bristande uppföljning och helhetsbedömning (är det rimligt?)
• Forskning kring äldres sjukdomar och läkemedelsbehandling har låg prioritet
Läkemedel 3 ggr/dag
8 tim
8 tim
morgon
middag
8 tim
kväll
Metformin 850 mg
Hur såg tabletten ut nu igen?
Källa: Google
Elektroniskt expertstöd (EES) ett
hjälpmedel på apoteken
•Farmaceuten/Apotekaren kan använda ett
elektroniskt expertstöd (EES) när du hämtar
dina läkemedel.
•EES tar hänsyn till alla dina receptförskrivna
läkemedel, inte bara den/de som du hämtar
ut vid ett tillfälle.
Elektroniskt expertstöd (EES) ett
hjälpmedel på apoteken
• Samtycke behöver till lämnas till
apoteket för att dina ska
receptuppgifter kunna användas i
EES.
• När du får ett nytt läkemedel, be att
EES används igen på apoteket.
• Det finns personer som behöver
många läkemedel varje dag
• Andelen av 80+ med ≥ 10
läkemedel borde inte variera mellan län
eller kommuner
• Vi har sett stora olikheter
Andel (%) av befolkningen med ≥ 10
läkemedel 2014
Källa: Expedierade recept, helår
Socialstyrelsens Läkemedelsregister
Andel (%) av befolkningen 80+ med ≥ 10
läkemedel
ANDEL (%) AV
BEFOLKNINGEN 80+
MED MINST 10 OLIKA
LÄKEMEDEL PÅ
RECEPT
10 högsta
kommuner
Håbo
Överkalix
Habo
Upplands Bro
Mullsjö
Lysekil
Ydre
Eda
Sundbyberg
Stenungsund
Riket
2010
2011
2012
2013
2014
%
53,1
52,1
49,6
56,1
46,0
54,6
41,5
53,8
50,2
54,1
46,9
%
50,5
54,1
51,9
52,9
42,9
55,6
42,2
51,2
53,5
52,9
46,8
%
49,1
56,5
52,9
53,9
51,8
52,8
41,1
55,5
53,8
54,2
46,7
%
54,9
54,5
52,2
54,3
50,8
53,0
46,7
56,4
54,8
53,6
46,6
%
58,5
58,3
55,7
55,4
54,6
54,4
54,1
54,1
54,0
53,8
46,7
Källa: Expedierade recept, helår
Socialstyrelsens Läkemedelsregister
Andel (%) av befolkningen 80+ med ≥ 10
läkemedel
ANDEL (%) AV
BEFOLKNINGEN 80+
MED MINST 10 OLIKA
LÄKEMEDEL PÅ
RECEPT
10 lägsta
kommuner
Ljusnarsberg
Vara
Götene
Gagnef
Grästorp
Krokom
Hällefors
Valdemarsvik
Emmaboda
Jokkmokk
Riket
2010
2011
2012
2013
2014
%
36,4
40,3
33,6
39,9
37,6
32,7
38,6
39,9
33,3
38,2
46,9
%
36,3
37,3
31,8
39,0
34,8
34,8
37,9
39,0
32,2
33,9
46,8
%
42,0
38,2
35,3
40,4
37,8
35,1
37,6
37,6
32,0
36,3
46,7
%
35,0
39,3
32,6
38,0
37,0
35,8
38,3
36,9
32,8
37,8
46,6
%
33,0
34,9
35,2
35,2
36,3
36,8
37,2
37,3
37,7
37,9
46,7
Källa: Expedierade recept, helår
Socialstyrelsens Läkemedelsregister
Andel (%) av befolkningen i Skåne över 80 år med fler än
10 olika läkemedel på recept
2010
2011
2012
2013
2014
Östra
Göinge
48,0
50,8
54,0
51,5
51,6
Skurup
53,8
52,0
47,4
51,3
50,9
Trelleborg
49,2
50,9
50,3
52,7
50,7
Vellinge
50,7
52,2
51,7
48,7
50,6
Bjuv
44,3
43,4
51,0
47,7
49,8
Bromölla
49,9
48,4
48,3
49,7
49,7
Simrishamn
51,6
52,5
52,5
51,2
49,6
Svedala
53,5
49,9
50,1
51,8
49,5
Åstorp
52,4
51,0
51,6
46,1
49,0
Ystad
52,0
53,1
50,1
49,7
48,7
Perstorp
45,5
50,9
47,2
47,0
48,6
Skåne
48,1
48,1
47,8
47,5
46,9
Riket
46,9
46,8
46,7
46,6
46,7
Andel (%) av befolkningen i Skåne över 80 år med fler än
10 olika läkemedel på recept
2010
2011
2012
2013
2014
Tomelilla
49,5
52,7
49,7
48,4
48,5
Kristianstad
50,0
51,5
51,1
49,0
48,4
Malmö
48,9
48,6
48,4
48,7
48,0
Staffanstorp
49,9
52,2
51,4
49,3
46,9
Landskrona
46,5
47,5
47,8
47,3
46,8
Hässleholm
49,0
49,2
47,7
48,6
46,8
Helsingborg
48,9
47,5
47,3
46,7
46,6
Klippan
47,4
45,4
45,6
45,7
46,0
Lund
48,3
47,6
48,0
47,1
45,9
Lomma
44,3
48,0
47,6
45,2
45,8
Ängelholm
49,0
47,9
46,2
45,3
45,8
Burlöv
46,2
47,6
45,8
49,2
45,3
Skåne
48,1
48,1
47,8
47,5
46,9
Riket
46,9
46,8
46,7
46,6
46,7
Andel (%) av befolkningen i Skåne över 80 år med fler än
10 olika läkemedel på recept
2010
2011
2012
2013
2014
Sjöbo
43,8
43,8
42,5
44,7
44,4
Höganäs
47,8
45,5
44,5
44,6
44,2
Osby
45,6
45,3
44,7
44,3
43,9
Eslöv
41,6
41,8
42,2
43,4
42,7
Kävlinge
47,2
46,2
43,1
42,9
42,0
Svalöv
45,5
40,8
43,6
39,7
41,7
Hörby
39,5
41,0
42,7
42,2
41,5
Båstad
39,3
40,1
40,8
40,3
41,3
Örkelljunga
36,2
35,8
35,5
37,1
39,7
Höör
41,3
42,5
43,8
42,8
39,2
Skåne
48,1
48,1
47,8
47,5
46,9
Riket
46,9
46,8
46,7
46,6
46,7
Andel (%) av befolkningen med olämpliga
läkemedel 2014
Källa: Expedierade recept, helår
Socialstyrelsens Läkemedelsregister
Andel (%) av befolkningen 80+ med olämpliga
läkemedel på recept
ANDEL (%) AV
BEFOLKNINGEN 80+
MED OLÄMPLIGA
LÄKEMEDEL PÅ
RECEPT
10 högsta
kommuner
Öckerö
Mellerud
Tjörn
Överkalix
Bengtsfors
Arvidsjaur
Trelleborg
Lekeberg
Hagfors
Partille
Riket
2010
2011
2012
2013
2014
%
48,7
44,6
37,3
32,4
29,4
37,8
39,6
31,5
33,2
32,9
31,0
%
50,7
42,1
37,0
34,2
29,5
36,7
39,0
31,5
32,0
34,0
29,9
%
49,0
37,8
32,3
30,8
30,5
33,6
35,3
28,7
30,4
31,7
26,4
%
40,9
34,4
31,1
25,9
28,4
29,9
33,8
26,2
26,0
26,8
22,8
%
33,2
28,6
28,3
28,0
27,9
27,2
27,0
26,4
26,2
25,6
20,0
Källa: Expedierade recept, helår
Socialstyrelsens Läkemedelsregister
Målbild:
Minska riksgenomsnitt från 31% till 16%
Andel (%) av befolkningen 80+ med olämpliga
läkemedel på recept
ANDEL (%) AV
BEFOLKNINGEN 80+
MED OLÄMPLIGA
LÄKEMEDEL PÅ
RECEPT
10 lägsta
kommuner
Örkelljunga
Norberg
Skinnskatteberg
Strängnäs
Torsås
Staffanstorp
Gnosjö
Kungsör
Robertsfors
Ockelbo
Riket
2010
%
30,5
22,3
28,3
20,8
24,1
27,9
43,3
26,6
33,6
21,0
31,0
Källa: Expedierade recept, helår
Socialstyrelsens Läkemedelsregister
2011
%
27,77
20,0
27,2
21,1
25,6
27,7
41,7
25,7
26,9
20,0
29,9
2012
%
22,8
17,8
18,9
18,1
21,6
23,1
32,2
23,5
23,4
19,9
26,4
2013
%
15,6
13,3
12,0
16,9
15,9
15,8
20,8
18,48
20,1
15,6
22,8
Målbild:
Minska riksgenomsnitt från 31% till 16%
2014
%
11,2
11,7
12,5
12,9
13,0
13,0
13,1
13,1
13,3
13,3
20,0
Andel (%) av befolkningen 80+ med olämpliga
läkemedel på recept
ANDEL (%) AV
BEFOLKNINGEN 80+ MED
OLÄMPLIGA LÄKEMEDEL PÅ
RECEPT
Län
Riket
Stockholm
Uppsala
Södermanland
Östergötland
Jönköping
Kronoberg
Kalmar
Gotland
Blekinge
Skåne
Halland
Västra Götaland
Värmland
Örebro
Västmanland
Dalarna
Gävleborg
Västernorrland
Jämtland
Västerbotten
Norrbotten
2010
2011
2012
2013
2014
%
31,0
28,0
30,3
25,5
30,9
35,4
28,9
30,6
28,6
38,2
33,3
30,2
32,5
29,3
29,8
30,3
29,8
26,0
33,7
28,4
34,5
33,9
%
29,9
27,5
30,0
25,7
29,3
35,1
29,3
29,0
29,8
37,1
31,4
28,3
31,8
27,2
28,0
27,1
28,7
25,5
33,8
27,8
31,5
32,5
%
26,4
25,4
26,8
22,4
25,6
28,8
25,7
23,4
25,1
31,6
27,0
25,8
29,0
24,6
24,9
23,0
25,0
22,9
29,0
24,3
27,1
29,6
%
22,8
22,9
21,4
20,0
22,6
21,9
21,4
18,9
20,5
26,8
23,3
23,4
25,3
21,3
21,4
18,4
21,6
20,0
22,9
21,5
22,8
25,2
%
20,0
21,1
19,2
15,7
20,2
17,0
18,3
15,4
18,3
23,4
20,2
22,4
22,3
18,5
19,2
16,2
19,6
16,8
18,0
18,8
20,2
21,3
Källa: Expedierade recept, helår
Socialstyrelsens Läkemedelsregister
Målbild:
Minska riksgenomsnitt från 31% till 16%
Andel (%) av befolkningen i Skåne 80+ med
olämpliga läkemedel på recept
ANDEL (%)
AV
BEFOLKNI
NGEN 80+
MED
OLÄMPLIG
A
LÄKEMEDE
L PÅ
RECEPT
2010
2011
2012
2013
2014
Trelleborg
39,6
39,0
35,3
33,8
27,0
Burlöv
37,9
35,5
30,8
30,2
25,4
Bjuv
33,1
31,0
32,0
26,5
23,6
Malmö
36,4
34,6
29,8
26,5
22,3
Landskrona
37,2
35,9
28,4
23,1
21,2
Höör
35,9
34,6
28,3
23,2
21,0
Hörby
34,2
31,0
24,6
24,4
20,9
Åstorp
33,3
32,3
26,4
25,4
20,6
Lomma
34,7
32,5
31,0
22,8
20,4
Höganäs
31,3
30,2
27,3
23,8
20,4
Lund
34,8
33,7
27,7
23,8
20,0
Skåne
33,3
31,4
27,0
23,3
20,2
Riket
31,0
29,9
26,4
22,8
20,0
Andel (%) av befolkningen i Skåne 80+ med
olämpliga läkemedel på recept
ANDEL (%)
AV
BEFOLKNI
NGEN 80+
MED
OLÄMPLIG
A
LÄKEMEDE
L PÅ
RECEPT
2010
2011
2012
2013
2014
Sjöbo
25,7
23,9
21,4
19,2
19,8
Svedala
33,4
29,0
27,9
22,3
19,6
Ystad
30,4
31,3
25,3
23,2
19,6
Ängelholm
34,2
33,4
27,1
23,8
19,4
Klippan
31,9
30,8
26,5
22,1
19,0
Vellinge
37,7
35,1
30,7
22,9
18,6
Helsingborg
36,6
33,1
27,5
22,5
18,5
Eslöv
29,2
29,9
25,4
24,3
18,5
Simrishamn
30,3
28,4
26,8
22,0
17,9
Kävlinge
34,0
28,7
23,7
20,6
17,7
Perstorp
26,2
22,4
23,7
21,8
17,1
Skåne
33,3
31,4
27,0
23,3
20,2
Riket
31,0
29,9
26,4
22,8
20,0
Andel (%) av befolkningen i Skåne 80+ med
olämpliga läkemedel på recept
ANDEL (%)
AV
BEFOLKNI
NGEN 80+
MED
OLÄMPLIG
A
LÄKEMEDE
L PÅ
RECEPT
2010
2011
2012
2013
2014
Båstad
28,7
28,6
26,0
20,1
17,0
Kristianstad
27,8
24,0
21,9
18,4
16,5
Hässleholm
27,5
25,6
23,1
19,9
16,4
Tomelilla
27,4
24,7
22,0
21,4
16,4
Svalöv
30,6
28,3
24,1
19,1
15,9
Skurup
Östra
Göinge
26,0
24,1
18,6
18,7
15,5
25,4
23,3
21,8
19,3
15,3
Osby
27,2
25,9
23,6
19,6
14,9
Bromölla
28,0
22,9
19,4
19,0
14,4
Staffanstorp
27,9
27,7
23,1
15,8
13,0
Örkelljunga
30,5
27,7
22,8
15,6
11,2
Skåne
33,3
31,4
27,0
23,3
20,2
Riket
31,0
29,9
26,4
22,8
20,0
Multimedicinering hos äldre:
Genomsnittligt antal läkemedel hos äldre i
särskilt boende: 12 st
Rekordet i Stockholm: 39 st
Dito i Skåne: 32 st
Ökad risk för biverkningar
TÄNKBARA ORSAKER TILL
SKILLNADER I KOMMUNERNA
• Genetiska orsaker - osannolikt
• Miljöpåverkan - osannolikt
• Åldersfördelningen inom 80+-gruppen - inga korrelationer
• Skillnader i vårdens kvalitet - troligast
www.kollpalakemedel.se