RFA vid arytmi (SE)

advertisement
PATIENTINFORMATION
RFA vid arytmi (SE)
Denne behandling tilbydes i: Vejle
RFA vid arytmi (SE)
Radiofrekvensablation (hjärtarytmi)
Med denna patientinformation vill vi önska dig välkommen till HjerteCenteret på
Privathospitalet Mølholm. Det är vår avsikt att informera dig om vad som gäller i
samband med en behandling för hjärtrytmrubbning (arytmi).
Behandlingen är en daglig rutin för personalen på Hjertecenter Mølholm och som vi
är helt trygga med. Personalen kommer att göra sitt yttersta för att du skall känna dig
trygg och väl behandlad under vistelsen.
Det är vårt mål att kombinera professionell behandling med god mänsklig kontakt.
Behandling med ablation har hög eller mycket hög lyckandefrekvens men hur hög
beror på vilken typ av arytmi du skall behandlas för:
Snabb regelbunden arytmi (PSVT, AVNRT, WPW, FAT och förmaksfladder):
Dessa arytmiformer har mycket hög lyckandefrekvens och man räknar med att ca
80-95% av patienterna blir botade med ett ingrepp.
Exstraslag eller snabb arytmi från hjärtats kammare (VES, VT):
Dessa arytmiformer har också hög lyckandefrekvens fr.a. hos patienter som inte har
någon annan hjärtsjukdom.
Radiofrekvensablation (RFA)
Snabb regelbunden arytmi (PSVT, AVNRT, WPW, FAT och förmaksfladder):
Målet med behandlingen är att lokalisera det område i hjärtat som orsakar arytmin
och behandla det.
Exstraslag eller snabb arytmi från hjärtats kammare (VES, VT):
Målet med behandlingen är att lokalisera det område i hjärtat som orsakar arytmin
och behandla det.
Side 1
molholm.dk
Version nr.: 101 / 2106, Dato: 26-06-2017
PATIENTINFORMATION
RFA vid arytmi (SE)
Denne behandling tilbydes i: Vejle
Generell information
Ta med
Toalettartiklar, tofflor eller inneskor och bekväma kläder. Ta dessutom med din
vanliga medicin och ev. sjukintyg.
Du är givetvis välkommen att ta med någon, som kan vara dig till hjälp. Det är i och för
sig inte någon nödvändighet då du själv gärna får bära en mindre väska med ombyten
och toalettartiklar och utan problem kan använda offentliga transportmedel inklusive
flyg på utskrivningsdagen.
Medicin
Snabb regelbunden arytmi (PSVT, AVNRT, WPW, FAT och förmaksfladder) och
Exstraslag eller snabb arytmi från hjärtats kammare (VES, VT):
Du ska sluta med ev. medicin, som du tar regelbundet i förebyggande syfte, 5 dagar
före behandlingen.
Rakning
Vi ber dig vänligen avlägsna ev. behåring i höger ljumske med en engångsrakhyvel
dagen före inläggningen. Innebär detta ett problem hjälper vi dig gärna i samband
med inläggningen.
Förberedelser hemma (regler angående fasta)
Du skall vara fastande avseende fast föda minst 6 timmar innan inläggningen. Du får
dock dricka fram till 2 timmar före inläggningen men endast klara vätskor. Du får inte
röka under 2 timmar före inläggningen.
Är du planerad att komma kl. 11.00 eller senare får du gärna äta frukost, dock senast
kl. 07.00.
Besökstid
Dina närmaste är välkomna att uppehålla sig på Privathospitalet Mølholm före, under
och efter behandlingen. Mobiltelefon är tillåten och tillgång till trådlöst Internet finns.
Side 2
molholm.dk
Version nr.: 101 / 2106, Dato: 26-06-2017
PATIENTINFORMATION
RFA vid arytmi (SE)
Denne behandling tilbydes i: Vejle
Rökning
Vi undanber oss rökning i alla byggnader, på parkeringsplatser samt i området
omkring sjukhuset.
Inläggningsdagen
Förberedelse inför behandlingen
På inläggningsdagen tas du emot av en sjuksköterska, som hjälper dig tillrätta och
informerar dig om vistelsen. Du får information om när behandlingen blir av och ev.
förhållningsregler inför behandlingen.
Du får en plastkanyl i en blodåder på handen eller armen. Man mäter puls och
blodtryck samt tar ett EKG. Vi ber dig också fylla i ett frågeformulär angående dina
symtom och vilka effekter din hjärtrytmrubbning har på ditt dagliga liv. Samma
frågeformulär kommer vi att be dig fylla i 1 år efter behandlingen, vilket ger oss en
möjlighet att följa upp alla våra patienter.
Hjärtspecialisten kommer strax före behandlingen att tala med dig och informera om
behandlingen mera i detalj. Informationen gäller hur behandlingen verkar, förutsättningarna för att lyckas liksom om eventuella biverkningar och komplikationer till
behandlingen.
Det finns gott om tid vid detta samtal och dina anhöriga är givetvis välkomna att delta.
Då tiden för en behandling kan variera får du räkna med viss väntetid. Oavsett
väntetid blir du behandlad samma dag.
Själva behandlingen
Behandlingen tar ca. 2-3 timmar. I behandlingsrummet finns diverse utrustning bl.a.
för röntgen och flera datorskärmar.
Läs mer om röntgen
Man för in tunna katetrar till hjärtat via blodkärl i ljumsken. Via katetrarna kan man
följa hjärtats elektriska aktivitet. Genom att kateterspetsen värms upp till ca 65 grader
kan man påverka och avlägsna orsaken till hjärtrytmrubbningen. Ingreppet sker i
Side 3
molholm.dk
Version nr.: 101 / 2106, Dato: 26-06-2017
PATIENTINFORMATION
RFA vid arytmi (SE)
Denne behandling tilbydes i: Vejle
lokalbedövning, men då ingreppet oftast är förenat med viss smärta ges både
smärtstillande och lugnande/avslappnande läkemedel direkt intravenöst, dosen
justeras efter behov. Man känner inte av katetrarna i hjärtat.
Efter behandlingen
Efter behandlingen avlägsnas samtliga katetrar och du kommer att övervakas noga av
en sjuksköterska under de första 2-4 timmarna på vårdavdelningen. Under de första 2
timmarna skall du ligga ner i sängen med anledning av blödningsrisken från sticken i
ljumsken.
Skulle du uppleva obehag, smärtor, värmekänsla eller svullnad i ljumsken skall du
göra sjuksköterskan uppmärksam på detta.
På eftermiddagen efter behandlingen kommer du att tittas till av den hjärtspecialist
som behandlade dig.
Utskrivningsdagen
På morgonen före utskrivningen kontrolleras stickstället i ljumsken.
Du blir utskriven av den hjärtspecialist som behandlade dig. Vid detta
utskrivningssamtal finns tid att ställa frågor och t.ex. diskutera den fortsatta
planeringen och förhållnings-regler för framtiden
Du kommer att få en kopia av den medicinska sammanfattningen (epikrisen), en lista
över din medicinering och ev. recept. Härefter är det klart att resa hem.
Vi sänder en kopia av den medicinska sammanfattningen till din egen läkare, till ditt
sjukhus och i förekommande fall till ditt försäkringsbolag.
Du kan räkna med att kunna resa hem efter frukost ca kl. 8.30.
Hemtransport
Du får gärna köra bil eller resa med allmänna kommunikationer direkt efter
utskrivningen.
Side 4
molholm.dk
Version nr.: 101 / 2106, Dato: 26-06-2017
PATIENTINFORMATION
RFA vid arytmi (SE)
Denne behandling tilbydes i: Vejle
Komplikationer
I sällsynta fall (mindre risk än 1 %) kan det uppstå komplikationer: Större blödning i
ljumsken, blödning i hjärtsäcken samt blodpropp (i blodkärl, eller i andra organ som
hjärna, njurar eller lungor).
Dessa komplikationer kan kräva observation eller speciell behandling, som kan
utföras på plats.
Hemma igen
Den första veckan efter behandlingen skall du undvika tyngre fysisk belastning inkl.
idrottsaktiviteter av hänsyn till stickstället i ljumsken. Du kan återta ditt ordinarie
arbete efter en veckas tid. Har du speciellt tungt arbete kan det behövas två veckor
innan du kan återuppta det.
Efterbehandling
Du kan förvänta dig ett mindre blåmärke vid instickstället i ljumsken. Enstaka
patienter får en större blödning i ljumsken (hematom), som kan besvära under upp till
ett par veckor efter behandlingen.
Snabb regelbunden arytmi (PSVT, AVNRT, WPW, FAT och förmaksfladder) och
Exstraslag eller snabb arytmi från hjärtats kammare (VES, VT):
I regel har man inga obehag efter behandlingen och i regel ska du inte behöva
fortsätta med någon medicin efter ingreppet.
Med denna patientinformation hoppas vi att vi kunnat besvara några av de frågor, som du
eller dina anhöriga har kring behandling med radiofrekvensablation på HjerteCenter
Mølholm. Häftet ersätter inte muntlig information och du är alltid välkommen att ställa
frågor.
Privathospitalet Mølholm är Danmarks äldsta privatsjukhus och kännetecknas av hög
kvalitet och maximalt fokus på dig som patient. Du är vår gärst.
HjerteCenter Mølholm på Privathospitalet Mølholm kan alltid kontaktas:
Tlf.: +45 76 42 74 20
Mail: [email protected]
Side 5
molholm.dk
Version nr.: 101 / 2106, Dato: 26-06-2017
PATIENTINFORMATION
RFA vid arytmi (SE)
Denne behandling tilbydes i: Vejle
Du kan söka ytterligare information på Klinikchef Peter Steen Hansens blog:
www.rytmedoktor.dk
Med vänlig hälsning
PRIVATHOSPITALET MØLHOLM
HjerteCenter
Side 6
molholm.dk
Version nr.: 101 / 2106, Dato: 26-06-2017
Download