Litteraturhänvisningar Tillstånd, symtom Sth kompendiet

advertisement
Litteraturhänvisningar
Tillstånd, symtom
Sth kompendiet
Akutmedicin
MatellReichard
ABCDE
anafylaxi
andning, astma
andning, högt andningshinder
andning, KOL
aortadissektion
artärischemi
blödning
diabetes, hyperglycemi
diabetes, hypoglycemi
diabetes, ketoacidos
dvt/LE
elektrolytrubbning, hyponatremi,
hyperkalemi
intox, allmän, bensodiazepin,
opiat o paracetamol
kardiologi, akuta coronara
syndrom/hjärtinfarkt
kardiologi, arytmi, AVIII
kardiologi, arytmi, VT
kardiologi, arytmi,FF
kardiologi, arytmi,SVTA
kardiologi, chock, kardiogen
kardiologi, hjärtsvikt
meningit
pneumoni
sepsis
septisk artrit
stroke
symtom, andnöd, urakut
symtom, bröstsmärta, urakut
symtom, chock, urakut
symtom, medvetslöshet
symtom, syncope
symtombaserad diffdiagnostik
SyraBas
vätskebalans
njursvikt
10
14
174
10
175
18
19
97-99, 256-260
38
39
34-36
132-135, 137-138
20-27, 157
32-33
30-31, 175-178
20-22, 30-31, 158-159
173-175
28-29, 143
144
406-408, 413-420
187, 189-190
187-188
190-193
148-151
27, 29-31
195-196, 203-207
48-51, 54, 78, 80
219-225, 232-234, 260-261, 262265
138-150
28-29, 119-139
128
131-133
130-131
129-130
11-12, 152
157-158
117
120-122
123-124
224-225
189-194, 196-197
0
137
11
211-212
22-24
0
32-33
25
180-183
116-117
110-112
105-109
101,104-105
32-34, 122-124
119-123
296-298
300-304
292-296
390-392
320-324, 346-347
30-31
28-29
32-34
34-37, 335-341
46-48
39-61
211-214
88-92
378-381
Sth kompendiet
Akutmedicin
MatellReichard
0
0
87
65
0
20-22
0
0
242
241
241
255
73-74
0
68-69
66-67
25-26
69-70
Praktiska övningar under
kursen
perifer venkateter
artärblodgas
hålla fria luftvägar, svalgtub,
nästub
intubation
EKG tolkning
esofagusekg
elkonvertering
defibrillering
extern pacing
hjärtstopp
AHLR kompendium, helst
genomgången AHLR
25-26 samt AHLR kompendium,
helst genomgången AHLR
syrgasbehandling
CPAP, respiratorisk insufficiens
BiPAP
knäpunktion
Ultraljud buk
ultraljud hjärta
LP
250
243
244
245
0
0
247-249
22-24, 80-82
70-71, 164-172
72
75
0
0
76-78
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards