ÄR DU VÅR NYA TRAINEE?

advertisement
enast
s
k
ö
s
an
ber!
m
e
t
p
30 se
ÄR DU VÅR NYA TRAINEE?
Vår nya traineeutbildning startar inom kort
på sjukhusen i Gävle och Hudiksvall
www.lg.se/jobb
/jobb
Vi vill satsa på dig
Division Medicin-Psykiatri har som mål att bedriva en modern,
kunskapsbaserad och effektiv hälso- och sjukvård. Vi har fem spännande
verksamhetsområden under vårt paraply; Internmedicin, Kardiologi,
Specialmedicin, Barn- och ungdomspsykiatri och Vuxenpsykiatri.
Nu har du som nyutexaminerad sjuksköterska chansen att bli en
av tolv deltagare i vårt traineeprogram med tjänstgöring på
Gävle sjukhus eller Hudiksvalls sjukhus.
Vi erbjuder en skräddarsydd utbildning där du får prova att jobba inom
våra olika verksamhetsområden för att se vad som passar just dig bäst.
Självklart har du marknadsmässig lön under hela traineeperioden.
Syftet med programmet är att ge en god introduktion till Division MedicinPsykiatri och våra olika specialiteter samtidigt som du får en unik möjlighet
att utveckla din professionella kompetens. Du får en egen mentor som
följer dig under hela programmet och en kontaktperson inom alla
verksamhetsområden där du tjänstgör.
Under programtiden kommer diskussioner om sjuksköterskerollen att
vara ett återkommande inslag, liksom interna fördjupningsutbildningar.
Allt för att du ska bli trygg i din nya yrkesroll.
Om traineeprogrammet
Traineeprogrammet omfattar tolv månader uppdelat på tre arbetsperioder.
Åtta av tjänsterna är placerade på Gävle sjukhus med fyra månaders
obligatorisk tjänstgöring på en vårdavdelning vardera inom Internmedicin och Psykiatrin. I psykiatridelen ingår auskultation inom Barn- och
ungdomspsykiatrin. Du kan sedan välja en tre månader lång placering
inom valfritt verksamhetsområde inom Division Medicin-Psykiatri.
På Hudiksvalls sjukhus finns fyra traineetjänster. De tolv traineemånaderna
fördelas med fyra månaders obligatorisk tjänstgöring på en vårdavdelning
vardera inom Internmedicin och Psykiatrin och tre månaders obligatorisk
tjänstgöring på en vårdavdelning inom Kardiologin. I psykiatridelen ingår
auskultation inom Barn- och ungdomspsykiatrin.
Vi tillämpar tillsvidareanställning alternativt sex månaders
provanställning vid behov.
Kort om våra verksamhetsområden (VO)
VO specialmedicin har vårdavdelningar inom infektion, geriatrik
och Rehabmedicin. Rehabmedicin i Sandviken är certifierad enligt
amerikanska CARF. VO specialmedicin har som uppdrag att erbjuda
befolkningen i Gävleborgs län akut planerad specialistsjukvård och
vissa insatser för psykosocial hälsa, rehabilitering, habilitering,
logopedi och dietistverksamhet.
VO internmedicin ger länets invånare från 18 år internmedicinsk
specialistvård. Förutom allmän internmedicinsk och strokevård ingår
subspecialiteter som lungmedicin, diabetes och endokrinologi,
gastroenterologi, nefrologi och hematologi. Ansvaret för akutuppdraget ligger på VO internmedicin i samverkan med
VO kardiologi och VO specialmedicin.
VO kardiologi erbjuder befolkningen i Gävleborg akut,
planerad och specialiserad hjärtsjukvård. Här finns vårdplatser och
mottagningsverksamhet på tre orter i länet. I uppdraget ingår att
skapa effektiva samverkansformer med externa vårdgivare. Vården
är utvecklingsinriktad, har patienten i fokus och präglas av samverkan
både internt och externt. VO kardiologi lägger stor vikt vid att arbeta
med kvalitetsregister för att säkra och se utvecklingsområden i vården.
VO vuxenpsykiatri bedriver kunskapsbaserad specialistpsykiatrisk
vård för vuxna patienter med svår psykisk ohälsa och psykisk sjukdom.
I uppdraget ingår att genomföra neuropsykiatriska utredningar och
tillhandahålla farmakologisk behandling för ADHD. Verksamheten bedriver
också rättspsykiatrisk vård och tillhandahåller kortvarig slutenvård för
BUP-patienter i akut behov av heldygnsvård. I verksamheten ingår
substitutionsbehandling av icke iatrogent opiatberoende. Vuxenpsykiatri
Gävleborg har vårdplatser på två orter i länet, mottagningsverksamhet
på fem och filialverksamhet på ytterligare fyra orter.
VO barn - och ungdomspsykiatri tillhandahåller barn- och ungdomspsykiatrisk specialistvård för barn och ungdomar med allvarlig psykisk ohälsa.
BUP diagnosticerar och behandlar alltid suicidnära tillstånd, psykotiska tillstånd
och bipolära sjukdomar. Verksamhetsområdet ansvarar även för utredning
och behandling av ätstörningsproblematik i alla åldrar samt utredning
av autismspektrumstörningar i åldersintervallet 6 –18 år. Inom området
neuropsykiatriska tillstånd har BUP ansvar för utredning/diagnosticering
och behandling av barn- och ungdomar med svår ADHD/ADD.
Om Landstinget Gävleborg
!
Mer information om hur du söker
HITTAR du på baksidan
Tillträde
Januari– februari 2015
Behörighetskrav
Legitimerad sjuksköterska med max 1 års yrkeserfarenhet. Vi lägger stor
vikt vid personlig lämplighet, god samarbetsförmåga och vilja att utvecklas.
Hur du ansöker
Ansöker gör du via www.lg.se under fliken Jobba hos oss. Urvalet görs
utifrån behörighet och personlig lämplighet. Bifoga betygsdokument som
styrker din behörighet och skriv ett personligt brev där du berättar om dig
själv och varför du vill vara trainee hos oss i Division Medicin - Psykiatri.
Vid frågor, kontakta HR-strateg Lena Lundgren,
[email protected], 026 –15 30 69.
SISTA ANSÖKNINGSDAG 30 SEPTEMBER
Varmt välkommen med din ansökan!
Landstinget Gävleborg är en av länets största arbetsgivare med
6300 anställda. Hos oss får du utveckla dina kunskaper i en dynamisk verksamhet
med generösa personalförmåner. Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete
samt goda utvecklings- och karriärmöjligheter.
Division Medicin-Psykiatri har cirka 1500 medarbetare och är näst störst av landstingets
fyra länsövergripande divisioner. Förutom hälso- och sjukvård jobbar Landstinget Gävleborg
även med folktandvård, utbildning på våra folkhögskolor, kultur och kommunikationer.
Vi bygger för framtiden och satsar mer än en miljard kronor i nya och bättre lokaler
de kommande åren. Under 2014 står Sveriges modernaste operationshus klart i Gävle.
I Hudiksvall invigde vi i början av året en ny dialysverksamhet och medicinsk dagvård
får snart nya fräscha lokaler. Vi arbetar aktivt för ett livskraftigt Gävleborg.
Välkommen till oss!
Download