Akutsortiment per sjukhus (extern information), Kemi

advertisement
1(5)
Klinisk kemi
Rutiner gällande från 2016-09-19
Akutsortiment, Karolinska Solna
Akutmärkning
Då en beställning akutmärks kommer samtliga analyser som ingår i akutsortimentet att hanteras med högsta prioritet i förhållande
till prover som inte akutmärkts. Akutmärkning bör användas restriktivt. En överdriven användning av akutmärkning leder till ett
ineffektivt utnyttjande av både personal och analysinstrument och resulterar då i längre svarstider för samtliga prover oavsett prioritet.
Akutsortiment
Nedanstående tabell anger vilka kliniskt kemiska analyser som finns tillgängliga vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna dygnet
runt, alla veckans dagar. För ett fåtal analyser finns inskränkningar, se kommentar vid respektive analys.
Om vårdgivaren vill beställa akuta analyser som inte ingår i det lokala laboratoriets akutsortiment (se under rubrik "Saknas i lokalt
akutsortiment, vårdgivare betalar extra transport" nedan i detta dokument) och vill att dessa skall skickas utanför ordinarie tur
måste vårdgivaren kontakta laboratoriet och meddela detta.
Vårdgivaren står för transportkostnaden, men laboratoriet ombesörjer transporten.
ADP(Multiplate), TrcALAT, PAlb/Krea, dag, UAlb/Krea, morgon, UAlbumin, CsvAlbumin, dygn, Pt(U)Albumin, natt, Pt(U)Albumin, PAlkoholer, SALP (Alk fosfatas), PAmatoxin, UAmmoniumjon, PAmylas, PAntitrombin (enz), PApixaban, akut, PAPT-tid, PAPT-tid (mixning),PASAT, PASPI(Multiplate), TrcBilirubin, konj, PBilirubin, PBlodgaser, arteriellt, BBlodgaser, kapillärt, BBlodgaser, venöst, BBlodstatus, BCa-fosfatprodukt, PCalcium, PCalcium, Pt(U)Calciumjon, fri, SCeller, BCeller, CsvCK (Kreatinkinas), PCK-MB, PCOHb, B(Kolmonoxidhemoglobin, B-)
COL (Multiplate), TrcCRP, känslig, P-
Se provtagningsanvisningarna
2(5)
Klinisk kemi
Rutiner gällande från 2016-09-19
Akutsortiment, Karolinska Solna
CRP, PCystatin C, PDabigatran, akut, PDigoxin (akut), PeGFR(Krea)relativ, PteGFRmedel,relativ, PtEtanol, SEtylenglykol, SFaktor VIII, akut, PFibrin-D-Dimer, PFibrin, lösligt, PFibrinogen (koag), PFosfat, PFosfat, Pt(U)Glukos, CsvGlukos, PGlukos, Pt(U)Glukoskvot, Csv/PGT, PHaptoglobin, PhCG (remsa), UhCG, total, SHDL-kolesterol, PHemoglobin, BHeparin,LMWH(aFXa)
Heparinantikroppar, P(HPF4 ak-PaGIA)
Influensa A, B och RS
Järn, PKalium, PKalium, Pt(U)Klorid, PKlorid, Pt(U)Koldioxid, PKolesterol, PKortisol, SKrea-Clearence, PtKreatinin, PKreatinin, Pt(U)Laktat, CsvLaktat, PLD, PLeukocyter, BLeukocyter, poly/mono, X(Asc/Perik/Ple/CAPD/Ledv/etc-)
Litium, SMagnesium, PMagnesium, Pt(U)-
Dagligen kl 0700-1900
Vardagar kväll/natt,
Lördagar & Helgdagar: Transport
till SÖS enl fast transportschema
3(5)
Klinisk kemi
Rutiner gällande från 2016-09-19
Akutsortiment, Karolinska Solna
Malaria, tjock droppe, utstryk, färgning Vardagar kl 1530-0800, Lördagar
och snabbtest
& Helgdagar
MetHb B(Methemoglobin, B-)
Metotrexat, CsvMetotrexat, PMononukleos, PMyoglobin, PNatrium, PNatrium, Pt(U)Neutrofila granulo, BNorovirus
NT-proBNP, POsmolalitet, SOsmolalitet, UPankreasamylas, PParacetamol, PPK(INR), kapillärt, kPPK(INR), PProgesteron, SProcalcitonin, SPTH, PRetikulocyter, BRivaroxaban, akut, PRIST(Multiplate), TrcS 100 B, SSalicylat, PSediment, USpektrofotometri, CsvSR, BStandardbikarbonat, BT3, fritt, ST4, fritt, STeofyllin (akut), PTestremsa, UTransferrin, PTransferrinmättnad, PTRAP(Multiplate), TrcTriglycerid, fPTrombocyter, BTrombocyter, MPV och PDW, B(TPK, -MPV, -PDW, B-)
Troponin T, PTSH, SUrat, PUrat, Pt(U)-
Vardagar kväll/natt,
Lördagar & Helgdagar: Transport
till SÖS enl fast transportschema
4(5)
Klinisk kemi
Rutiner gällande från 2016-09-19
Akutsortiment, Karolinska Solna
Urea, PUrea, Pt(U)VWF GP1bA, akut, PÖstradiol, SVätskor, Diverse-
Mätning utförs på diverse
kroppsvätskor, gällande allmän
klinisk kemiska analyser, förutsatt
av vätskan är klar och tunnflytande.
Resultat rapporteras som
exempelvis "X-Kalium".
5(5)
Klinisk kemi
Rutiner gällande från 2016-09-19
Akutsortiment, Karolinska Solna
Saknas i lokalt akutsortiment, vårdgivare betalar extra transport
Gallsyror, fS-
Transport till Huddinge
PBG-kval, U-
Transport till SÖS
NGAL, UToxscreen akut, U-
Transport till Huddinge
Endast för akutmottagningen.
Transport till Huddinge
Download