Kolets kretslopp

advertisement
Lektionsplanering för N0 8TA ht-07
Vecka
datum
35
27-31 aug
36
3-7 sep
37
10-14 sep
38
17-21 sep
mån
lab:
Nobel
1
Tis
Newton
ons
tor
Fre
Newton
4
LHS
7
5
8
9
10
Prov
11
12
2
3
mentorsdag
6
Fotosyntes
Läromedel: Gleerups Kemi:
Spektrum Biologi sid 57Spektrum Biologi sid 122-137
Spektrum Biologi 392-393
Lektion 1





Varningssymboler
säkerhet
brännare
namn på föremål
Vattenpestlaboration sätts igång
Lektion 2




var kommer växten ifrån?
Helmonts försök, mm.
Cellandningen, druvsocker, klorofyll, växtens behov, djurens behov, energi för att
kunna leva
Eleverna läser på egen hand Spektrum Biologi sid 122-129.
Lektion 3



Läxförhör fotosyntesen
Kromatografi på lönnlöv och vattenpest.
 Mortlar
 Aceton
 filterpapper
Genomgång: Förbränningfrigör energi, Spektrum Biologi sid 130-132.
Lektion 4

torrdestilation
Lektion 5

Genomgång av läxförhöret

Rita en bild av hur fotosyntesen och cellandningen fungerar

Starta ett mikroekosystem i en damejeanne.
Kolets kretslopp
Lektion 6

Vattenpest resultat

Självvärdering av affischerna.

Högläsning: Kretslopp och energiflöde, Spektrum Biologi sid 133-136.
Lektion 7

Genomgång: Kolhydrater - socker, stärkelse, cellulosa. Nya mårtensson Kemi, sid
200-203.

Laboration: Försök med Gasol

Laboration: Alkoholers egenskaper

Doft, färg när de brinner, blandas med vatten
Lektion 8

Kol och kolföreningar, metan, etan, propan: Nya mårtensson Kemi, sid 108-111.

Demo: Framställning av kolvätet metan

Demo: Försök med Bensin
Lektion 9

Metanserien, bensin, omättade kolväten, Nya mårtensson Kemi, sid 113-117.

Biolobingo
Lektion 10

Prov
Lektion 11

Alkoholer, Nya mårtensson Kemi, sid 118-122.
Lektion 12



Sammanfattning fotosyntesen och kolets kretslopp
Återlämning prov
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards