Instruktioner för de försäkrade

advertisement
AIG Europe Limited (Finland Branch)
Kasarmikatu 44
FI-00130 Helsinki, Finland
Business ID 2488582-7
T+358 207 010 100
F+358 207 010 170
www.aig.fi
AIG Finlands rese- och olycksfallsförsäkring
Instruktioner för de försäkrade
Professorsförbundet
Reseförsäkring för fritiden försäkringsnummer 102-4409
Olycksfallsförsäkring för fritiden försäkringsnummer 102-4437
Vid skadefall
Vänligen fyll i skadeanmälan och skicka in den till AIG Finland skadehandläggning med alla nödvändiga dokument
bifogade. Ni kan anmäla skadan till AIG på nätet www.aig.fi/skadeanmalan, skadeanmälningsblanketten kan skickas via
e-postl till [email protected] eller per post till någon av nedanstående adresser. Ifall din skadeanmälningsblankett
är skickad via e-mail, vänligen skanna och bifoga nödvändig dokumentation. AIG Finland kan vid behov efterfråga
dokumenten i original.
Skadeblanketten kan sändas till:
Ifall din skada sänds per post inom Finland, kan du använda dig av
nedanstående adress (postförsändelsen är redan på förhand betald):
AIG Europe Limited (Finland)
Kaserngatan 44
00130 Helsingfors, Finland
AIG Europe Limited (Finland)
Tunnus 5008951
00003 Vastauslähetys
För snabbare hantering av Er skadeanmälan, vänligen bifoga följande dokument:

Om ni ansöker om ersättning för en reseskada dokument om resan (t.ex. resebiljetten, eller kopian av dessa)

Originalkvitton för medicinska kostnader eller andra kostnader som förorsakats

Ifall av vårdkostnader eller annullering av resan: en underskriven och daterat läkarintyg

Polisrapport eller vittnesmål (om relevant)
Vid behov av vidare utredning, AIG Finland kan be Er om ytterligare information.
För vårdkostnader orsakade inom Finland bör den försäkrade söka ersättning enligt sjukförsäkringslagen (KELA). Sådana
ersättningar kan sökas när man betalt för orsakade kostnader vid vårdinrättningar genom att visa sitt sjukförsäkringskort
(KELA-kortet). Om FPA-ersättningen inte har avdragits, vänligen fyll i fullmakten i slutet av skadeanmälan.
Vid mindre kostnader den försäkrade bör själv stå för kostnaderna för att sedan söka ersättning från AIG Finland.
Räkningar kan inte skickas direkt till AIG Finland utan att Ni på förhand varit i kontakt med AIG Finland. Om
betalningsgaranti behövs för en stor akut skada eller för att arrangera direkt debitering, vänligen kontakta akutassistans.
Kundtjänst
Skulle du behöva mera information eller hjälp med försäkringen, tveka inte att kontakta vår kundtjänst:
Tel +358 203 55333
E-mail: [email protected]
(Må-Fre 9-21, Lö 10-16)
Akutassistans:
SOS International är en akutassistans som den försäkrade kan kontakta vid sjukdom eller olycksfall.
SOS International
Tel:
+45 7010 5054 (24h)
Fax:
+45 7010 5056
E-mail: [email protected]
Download