Säkerhetsanvisningar

advertisement
Säkerhetsanvisningar
Vänligen läs Manualerna före användning och använd den här Massagestolen på rätt
sätt.
Följande personer rekommenderas att inte använda denna Massagestol.
Personer som är förbjudna från att få en massage av en medicinsk läkare, till exempel de som lider av
blodpropp, högt blodtryck, svår artärbråck, akut åderbråck, olika typer av eksem och hudinfektioner
(inklusive inflammationer under huden i vävnad), etc.
Följande personer måste konsultera en medicinsk läkare innan du använder produkten där
vissa fysiska avvikelser kan förekomma.
Personer med maligna tumörer. Personer som är gravida, eller direkt efter förlossningen. Personer
som lider av domningar eller stickningar i musklerna relaterat till olika cirkulationsstörningar på
grund av diabetes etc. Personer med kroppstemperatur överstiger 38° C Vid akuta inflammations
symtom, sjukdomskänsla, frossa, blödningar, huvudvärk man inte känner igen eller är orolig för.
Personer med sår i behandlingsområden.
Personer som lider av akut sjukdom som skapar oförklarlig smärta eller sorg.
Personer som lider av benskörhet.
Personer som lider av frakturer i ryggraden.
Personer som lider av inflammation på grund av brytningar eller stukningar.
Personer som upplever en brännande känsla i muskler eller leder.
Personer som lider av hjärtbesvär som använder en medicinsk elektronisk
anordning inbäddad i kroppen såsom en pacemaker känslig för elektromagnetiska
störningar.
Personer med avvikelser i ryggraden.
Personer som lider av anemi.
Personer som går under medicinering.
Vänligen låt inte barn eller personer som inte kan deklarera sina avsikter att använda den här stolen.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards