Fr o m 1 april 2009 är Europeiska försäkringsgivare för alla

advertisement
Europeiskas hemsida www.europeiska.se
Europeiska är en av de största aktörerna på den svenska marknaden för specialistförsäkringar.
Europeiska försäkrar årligen bland annat 2 miljoner privatresenärer, 1, 5 miljoner
tjänsteresenärer och 15 000 utlandsplacerade i över 100 länder runt om i världen.
Kollektiv Olycksfallsförsäkring
Den 1 april 2009 tecknade kommunen en kollektiv olycksfallsförsäkring hos Europeiska.
Försäkringen gäller olycksfall och omfattar bland annat alla kommunens förskole- och
skolbarn. Exakt vad som ingår i försäkringen och vilka som omfattas hittar du i
försäkringsbrevet på Europeiska.se
Till försäkringsbeskedet
Till försäkringsvillkor
För att förenkla för dig som målsman och försäkringstagare kan du göra din skadeanmälan
direkt på nätet.
Till skadeanmälan
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards