Fr o m 1 april 2009 är Europeiska försäkringsgivare för alla

Europeiskas hemsida www.europeiska.se
Europeiska är en av de största aktörerna på den svenska marknaden för specialistförsäkringar.
Europeiska försäkrar årligen bland annat 2 miljoner privatresenärer, 1, 5 miljoner
tjänsteresenärer och 15 000 utlandsplacerade i över 100 länder runt om i världen.
Kollektiv Olycksfallsförsäkring
Den 1 april 2009 tecknade kommunen en kollektiv olycksfallsförsäkring hos Europeiska.
Försäkringen gäller olycksfall och omfattar bland annat alla kommunens förskole- och
skolbarn. Exakt vad som ingår i försäkringen och vilka som omfattas hittar du i
försäkringsbrevet på Europeiska.se
Till försäkringsbeskedet
Till försäkringsvillkor
För att förenkla för dig som målsman och försäkringstagare kan du göra din skadeanmälan
direkt på nätet.
Till skadeanmälan