Privatvårdsförsäkring
Lifeline Access med/utan remiss
Skandias privatvårdförsäkring Lifeline Access är ett
utmärkt komplement till den offentliga sjukvården, och
gör att du inte behöver köa när du behöver specialistläkar­
vård eller är i behov av operation. Försäkringen ger dig en
personlig service och ett personligt omhändertagande –
en viktig del av vårt försäkringserbjudande. Försäkringen
har enkla inträdeskrav: Det räcker att du är fullt arbetsför
• Behandling hos fysioterapeut, naprapat
eller kiropraktor
• Behandling hos psykolog eller psykoterapeut
• Dietist
• Hjälpmedel
• Resor och logi
• Second opinion
Försäkring med karens – med remiss eller
utan remiss
Du kan anpassa din försäkring att gälla med eller
utan krav på remiss.
Försäkringen gäller för vård i Sverige. Vissa speciella
behandlingsformer kan inte erbjudas i Sverige inom
den privata vården. Dessa behandlingar sker då i den
offent­liga vården och kan inte bokas av Skandias
Vårdplanering. Försäkringen lämnar inte ersättning
under den tid du är bosatt och folkbokförd utomlands.
UTAN REMISSKRAV innebär att du direkt kan bli bokad
90773:6 (mars 2017) / SITRUS
Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Säte: Stockholm, Org.nr: 516406-0948
hos en ­specialistläkare genom Skandias Vårdplanering.
Självrisken är 600 kr vid första läkarbesöket för varje
nytt försäkringsfall som är bokat av Skandias vårdpla­
nering. Det innebär att den försäkrade själv ska betala
självrisken direkt till vårdgivaren.
MED REMISSKRAV innebär att försäkringen inte täcker
några kostnader för vård innan remiss till läkare inom
specialistvården har utfärdats. Denna remiss utfärdas
efter undersökning och utredning hos din företagsläkare,
husläkare eller annan läkare. Bedömer läkaren att det
krävs en specialistundersökning eller operation skrivs
en remiss. Försäkringen gäller utan självrisk.
Försäkringen omfattar:
• Sjukvårdsrådgivning
• Vårdplanering
• Vårdgaranti
• Specialistläkarvård
• Läkemedel
• Patientavgifter
• Operation och sjukhusvård
• Eftervård – rehabilitering
• Hjälp i hemmet efter operation
INSKRÄNKNINGAR – För att kunna använda försäkringen
för sjukdom och olycksfallskada som du haft symtom
från eller fått vård eller medicinering för innan försäk­
ringen tecknades gäller att du varit symtom-, vård- och
medicineringsfri i 2 sammanhängande år när sjukdomen/
skadan eventuellt återkommer.
Försäkringen kan tecknas att gälla för en person som
är medlem i Jusek samt make, registrerad partner eller
sambo.
Ansökan om försäkring inklusive fullständig förköps­
information hittar du på Juseks hemsida.
Detta är en översiktlig information. Utförlig information
finns i v­ illkor för Gruppförsäkring som du hittar på
skandia.se/grupp.