Att tänka på vid olycksfall i arbete och arbetsskada

advertisement
Att tänka på vid olycksfall i arbete och arbetsskada
Det är viktigt att det skrivs en anmälan om arbetsskada för att klargöra orsaker som
orsakade ditt olycksfall i arbete, eller om det handlar om ett färdolycksfall. Detta gör
du tillsammans med din produktionsledare och ett skyddsombud.
När din produktionsledare fyller i arbetsskadeanmälan är det viktigt att du beskriver
hur olyckan gick till, vad som gick på tok, omständigheter i övrigt och vilka skador du
fick.
Viktigt är att uppsöka läkare vid ett olycksfall som har förorsakat skada.
LÄKARINTYG: Gör alltid kopior på läkarintyg och spara originalkvitton på vård och
medicinkostnader då de kommer att behövas vid ett senare tillfälle.
Akutkostnader som uppstår vid ett olycksfall i arbete kan regleras direkt med
arbetsgivare. Fråga din produktionsledare eller försäkringsansvarige. Om
vårdkostnader överstiger 600 kr regleras detta via skadeanmälan till
Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA). OBS! om mera kostnader än akuta
utlägg för läkarvård och medicinkostnader ska dessa betalas och sparas för anmälan
till TFA.
Om det vid ett olycksfall i arbete uppstår tandskada ska tandläkare informeras om
detta vid första akutbesöket. Anmälan om arbetsskada och tandskada ska snarast
skrivas och därefter anmälan och ansökan med begäran om ersättning från
försäkringskassan. Om detta görs på ett korrekt sätt kommer din tandskada att
regleras mellan tandläkare och försäkringskassa.
Din tandskada kan också innebära ersättning från AFA Trygghetsförsäkring.
Det finns ett avtal inom Volvo som ersätter dig för vårdkostnader som understiger
600 kr, som är den självrisk AFA Trygghetsförsäkring har.
Volvo ersätter dig dels för enstaka vårdkvitton upp till 600 kr, eller för den självrisk
som TFA räknar bort vid ersättningsbetalning.

Om det handlar om akutbesök (med några dagars sjukskrivning) och
återbesök som inte överstiger 600 kr ska du ta dina betalda kvitton till din
produktionsledare, som fyller i blanketten ” Ersättning för utlägg vid
arbetsskador”. Som sedan skickar detta till lönecenter för utbetalning på din
lön.

Om det handlar om ett olycksfall som leder till flera läkarbesök och
behandlingar och längre sjukskrivning. I detta fall ska du betala och behålla
dina vårdkvitton för skadeanmälan till AFA Trygghetsförsäkring. När du fått
brev från TFA om din skada och utbetald ersättning, ska du göra en kopia och
visa den för din produktionsledare som fyller i blanketten ” Ersättning för utlägg
vid arbetsskador”. Som sedan skickar detta till lönecenter för utbetalning på
din lön. Genom detta får du full kompensation för vårdkostnader.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Create flashcards