Presentation av Birgitta Johansson

advertisement
Presentation av Birgitta Johansson, universitetslektor.
Våren 2006 disputerade jag på en avhandling om genus, teater och 1970-tal, Befrielsen är
nära. Feminism och teaterpraktik i Margareta Garpes och Suzanne Ostens 1970-talsteater.
Avhandlingen ingick i projektet ”Konstens makt. Kvinnorörelsens texter 1970-2000”, som
finansierades av Forskningsrådsnämnden (numera Vetenskapsrådet), och avslutades år 2005.
Sedan hösten 2006 undervisar jag i dramatik och i litteraturvetenskapliga kurser på
lärarprogrammet på Litteraturvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet. Jag
undervisar också på Högskolan i Skövde, i kunskapsområdet Medier, estetik och berättande
på Institutionen för kommunikation och information, för närvarande i kurserna Kreativt
skrivande och Dramaturgi, samt handleder examensarbeten i medier: dataspel med
dramaturgisk inriktning. Tidigare har jag hållit i fortbildning i genusteori- och pedagogik för
lärarna i medier.
Download