En sammanfattning av alla arbeten i kursen Textkommunikation

advertisement
Jennifer HR SA3B
En sammanfattning av alla arbeten i kursen Textkommunikation
Infokoll.se
Infokoll bestod av fem
områden där vi lärde oss
hur man ska gå tillväga
för att:
Presenta kunskap
information. Jag tog även
kontakt med en elev som
provat på ”gammeldags
skola” och gjorde en
intervju.
Norrbottens Kuriren
samt ett reklamblad för
”Questbets”, som är en
hemsida där spelare kan
utmana varandra i
datorspel och samtidigt
vinna
pengar.
Upphovsrätt
Källkritik
Söka information
Formulera frågor
Luleå
universitets
bibliotek
Här fick vi i uppgift att
skriva ett reportage om
Luleå
Universitetsbibliotek.
Arbetet innehöll
intervjuer, bilder samt
information om
biblioteket.
Gamla Linköping
Dramaturgi
Medieproduktion var
uppgiften och vi valde att
jobba om tidningen
Norrbottens Kuriren. Med
hjälp av ett studiebesök
hos tidningen fick vi med
oss bilder och en givande
intervju. Detta
sammanställde vi med
fakta från trycka källor
och resultatet blev ett
reportage.
Semiotik
Uppgiften var att välja en
valfri bild att tolka och
sedan analysera. Analysen
skulle göras ur både ett
denotativt och konnotativt
perspektiv.
Marknadsföring
Vi fick i uppgift att skriva
en artikel om valfritt
ämne. Jag valde Gamla
Linköping och besökte
området där jag
fotograferade och samlade
Uppgiften var att
marknadsföra en produkt
eller tjänst. Vi valde att
marknadsföra ”Questbets”
som är en ny tjänst som
kommer i bruk inom snar
framtid. Vi gjorde en
affisch, en reklamfilm
Till denna uppgift skulle
vi skriva en dramaturgisk
text. Jag valde att skriva
om ett påhittat mord på en
färja mellan Visby och
Stockholm. Berättelsen
skrevs i sex olika steg
som skapade en helhet i
berättelsen.
Retorik
Sista uppgiften i den här
kursen var att skriva ett
tal som berör studenten.
Jag valde att
skriva ett tal
som handlar
om min
student, hur jag
tror och hoppas
att just min
student
kommer att vara samt hur
jag trodde att studenten
var, när jag var yngre.
Download