Verksamhetsplan_Alpha_Divers 2016

advertisement
2017-07-14
Alpha Divers Carlscrona
Telefon: 0733463318
e-mail: [email protected]
Verksamhetsplan Alpha Divers 2016
Fridykning:
 Vår främsta verksamhet är och skall förbli fridykande ungdomar.
 Målet för fridykningen är vara att utveckla elevernas kunskaper, fysik och öka deras
vattenvana. Nu är vår fridykarträning mest inriktad på ungdomar mellan 12 och 20 år.
Barn och vältränade vuxna deltar också och våra instruktörer anpassar när det är
möjligt dagens pass till den mix av deltagare som är i vattnet.
 Vi skall arbeta med att få igång fler grupper med fridykningsträning under våra
bassängtider så att vi tränar på olika nivåer för att passa olika åldrar och nivåer.
 Vi skall utbilda fler instruktörer. Våra nuvarande instruktörer skall få möjlighet till
vidareutbildning. Vi skall börja certifiera fridykare så att de kan gå instruktörs kurser.
 Vi skall även utöka aktiviteterna sommartid för att stimulera fler att våga fridyka i
öppet vatten.
Sportdykning:
 Sportdykning skall åter bli en regelbunden del av klubbens verksamhet som den varit
förr. Att dyka med tuber är ett naturligt steg för fridykare som vill utveckla sig inom
dykning.
 Vi skall fortsätta med att tillhandahålla utrustning till våra medlemmar för att
minska den ekonomiska kostnaden för att dyka.
 Vi skall fortsätta att anordna dykaktiviteter så att unga och äldre osäkra dykare kan
dyka under lugna och trygga former. Det är viktigt att få tillbaka våra äldre dykare till
sporten så att de yngre har rutinerade parkamrater.
 Vi skall vidareutveckla vårt samarbete med den lokala dykaffären så att vi kan
fortsätta delta i hans dykutfärder på ett smidigt sätt.
 Vi skall inleda samarbete med närliggande klubbar och göra gemensamma
dykutflykter. Vi har kontakter med Dykklubbarna i Karlshamn, Kalmar och
Kristianstad.
UV-Rugby:
 Undervattensrugby ska vara en regelbunden aktivitet i föreningen och målet är att ha
ledarledd träning i så stor mån som möjligt för att öka fysik och spelförståelse.
 Vi skall tillhandahålla resurser för att sektionen ska växa och kunna ställa upp i
turneringar och serier.
 Vi skall även utöka aktiviteterna sommartid för att hålla igång träningen året om.
 Samarbete med omkringliggande klubbar finns som möjlighet för att förbättra
möjlighet till utveckling av sektionen.
Ekonomi:
 Klubbens mål ska vara att gynna våra medlemmar inte profitera på dem.
Vi skall aktivt söka bidrag och sponsring till våra aktiviteter.
 Kassören skall göra en budget varje år. Budgeten skall sikta på nollresultat
på årsbasis.
1(2)
2017-07-14

Eventuella långsiktiga sparmål skall beslutas på årsmöte eller medlemsmöten.
Klubbens sparade kapital på ca 50 000 kr motsvarar flera årsbudgetar och ger
oss en trygghet samt en grund för att utveckla föreningen.
Klubbens arbete:
 Klubben ska öka insynen och förbättra den demokratiska processen i sitt arbete.
Protokoll, rapporter och styrdokument skall publiceras på klubbens hemsida.
Viktiga beslut skall diskuteras och tas på styrelsemöten.
 Klubben ska fortsätta jobba aktivt med att rekrytera nya medlemmar, detta genom fortsatt
engagemang som sportlovsaktivitet och prova på aktiviteter.
2(2)
Download