Patientberattelse njursjukdom
Man med kronisk glomerulonefrit
Niklas är 54 år och arbetar som bråttsmålsadvokat. Han är gift och har tre barn varav ett bor
hemma och två studerar utomlands. Han lever ett hektiskt och stressigt liv med långa
arbetsdagar. Trots detta försöker Niklas leva sunt och motionerar regelbundet samt är
medveten om vad han äter och dricker.
Aktuellt: Redan under sin studietid för ca 30 år sedan fick han konstaterat att han hade blod i
urinen. Vid ett tillfälle hade han makroskopisk hematuri efter en övre luftvägsinfektion.
Niklas blev då inlagd på en njuravdelning och en njurbiopsi gjordes. Njurbiopsin visade att
han hade IgA-nefrit. Han har inte behövt någon behandling för sin IgA-nefrit och har inte
märkt av sjukdomen. De enda gångerna han märkt något är när han har haft övre luftvägs
infektion, för då har han även haft makroskopisk hematuri.
Under de senaste åren har han vid läkarbesök haft högt blodtryck och börjat ta läkemedel
mot hypertoni; ACE-hämmare. Trots mediciner har han problem med högt blodtryck, 170/93.
Eftersom Niklas har en njursjukdom har han haft regelbundna besök på njurmottagningen. Då
har man bl a följt hans njurfunktion genom att mäta GFR vart femte år. Allt har varit bra
framtill för fem år sedan då njurfunktionen började minska. GFR var då 73 ml/min och vid det
senaste besöket var GFR 33 ml/min. Läkaren hade då informerat Niklas om att han skulle
börja förbereda sig för att han kommer att behöva aktiv uremivård; njurtransplantation eller
dialys. Niklas och hans fru har fått information om transplantation och dialys av en
Njursviktsjuksköterska. Den senaste tiden har Niklas känt sig ”extremt trött” och gått upp i
vikt trots att han inte har haft någon aptit och får i princip tvinga sig att äta.
Man med akut njurskada
Nils är 87 år och änkling sedan 10 år. Han bor själv i en lägenhet som ligger centralt, och har
hemhjälp varje dag. Han har tre barn och sju barnbarn som han har god kontakt med och de
kommer ofta och hälsar på honom. Tidigare har han varit socialt aktiv men efter två
hjärtinfarkter under två år, har han inte samma ork längre. I höstas fick han konstaterat att han
hade fått diabetes typ 2 som behandlas med Tablett Metformin 850 mg x 2. Förutom
Metformin tar han även: T. Enalapril 20 mg x 1, T. Trombyl 160 mg x 1.
Aktuellt: De senaste 2 veckorna har Nils känt sig illamående samt trött och tagen. Det
började efter det att han fick en UVI som behandlades med antibiotika i 7 dagar. Nu har Nils
slutat med antibiotikabehandlingen men har besvär med diarré sedan antibiotika
behandlingen. Idag har han sökt på akutmottagningen, tillsammans med sin son, då han
knappt kunde ta sig ur sängen. Han ringde till sin son för hjälp och sonen uppfattar honom
som förvirrad. På akutmottagning tar sjuksköterskan kontroller på Nils som visar: Bltr 100/50,
Puls 80 regelbunden, Medvetandegrad 2 och är något slö, Afebril.
Blodprover visar: Hb 103 g/L, Na 137 mmol/L, K 7.0 mmol/L, Krea 835 µmol/L, Be – 16.3,
Laktat 8.7, Crp 59. Läkaren skriver en remiss till ultraljud njurar och svaret visar att Nils har
stor vänstersidig hydronefros pga förstorad prostata. Nils blir inlagd på vårdavdelning för
fortsatt behandling av akut njurskada. Sjuksköterskan på vårdavdelningen sätter en urinkateter
och det kommer ca 1900ml urin med en gång, urinen är tjock och illaluktande. Han får även
infusion Rehydrex 2000 ml i.v.