Information till dig som använder Metformin

advertisement
Dokument till kvalitetssystem
Arbetsområde: Division Primärvården ,
Bergnäsets vårdcentral
Upprättat av:
Lena RönnlundParasnis
Godkänt av:
Datum: 100419
Giltigt tom:
Publicerat av:
Eva Westerberg
Sida 1 (1)
Version:
1:1
Dok.typ:
Rutiner
Information till dig som
använder Metformin
Metformin är en medicin som används vid diabetes. Det är ett preparat som
gör det lättare för sockret att ta sig in i fett- och muskelceller och på så sätt
minska blodsockernivåerna. Ofta är medicinering med Metformin även
förknippat med viktnedgång.
Flera vetenskapliga studier har visat att Metformin har bra effekt vad gäller
minskning av blodsockernivåer och fördröja att komplikationer tillstöter till
diabetessjukdomen.
Det är viktigt att du som använder Metformin känner till följande:
Drabbas du av magsjuka, kräkningar och/eller diarré och har svårt att
tillgodogöra dig fast föda eller dryck skall du omgående göra uppehåll med
Metformin-medicineringen och ta kontakt med sjukvården.
Dagtid kontaktar du din husläkare eller diabetessköterska på vårdcentralen.
Du kan också kontakta sköterskemottagningen tfn 46 19 09.
På jourtid kontaktar du jourcentralen på tfn 22 57 57.
Lena Rönnlund-Parasnis
distriktsläkare
Download