Information till Dig som använder Metformin

advertisement
Verksamhetsområde Obstetrik och
Gynekologi
Länssjukvård Norrbotten
Rådgivning dagtid, vardagar
Gällivare 0970-106 05
Kalix 0923-106 66
Kiruna 0980-732 10
Piteå 0911-155 70
Sunderbyn 0920-26 12 20
Övrig tid, ring sjukvårdsrådgivningen tel:1177
Ansvarig för informationen: Dr Karin Mehlhorn
Uppdaterad: 2014-01-27
Information till Dig som använder Metformin
Metformin är en medicin som används vid diabetes och ibland vid PCOS, polycystiskt
ovarialsyndrom. Det är ett preparat som gör det lättare för sockret att ta sig in i fett- och
muskelceller och på så sätt minska blodsockernivåerna. Ofta är medicinering med Metformin
även förknippat med viktnedgång.
Det är viktigt att du som använder Metformin känner till följande:
Drabbas du av magsjuka, kräkningar och/eller diarré och har svårt att
tillgodogöra dig fast föda eller dryck skall du omgående göra uppehåll med Metforminmedicineringen och ta kontakt med sjukvården.
På dagtid med den enhet som vanligtvis sköter din sjukdom,
på jourtid med jourcentral eller sjukvårdsupplysning.
Detta då Metformin vid intorkning kan ge oönskade och allvarliga bieffekter.
Vid röntgenundersökning med kontrast gäller också särskilda regler. Hur Du ska förfara med
Din Metformin-medicinering får du besked om från röntgenavdelningen innan
undersökningen. Det är viktigt att alltid uppge för sjukvårdspersonal om Du behandlas med
Metformin.
Download