Läkemedelsbehandling som getts diabetiker med typ 2

advertisement
Läkemedelsbehandling som getts diabetiker med typ 2-diabetes åren 2004–2009: andelen personer (%) som i augusti-november fått ersättning
för metformin, insulin, glitazoner, läkemedel som påverkar renin-angiotensinsystemet och statiner.
Som typ 2-diabetiker har klassificerats personer som beviljats rätt till specialersättning för antidiabetika efter 40 års ålder.
De granskade läkemedelsinköpen omfattar läkemedel som ersätts av sjukförsäkringen.
Läkemedelssubstanser enligt ATC-klass:
Metformin: A10BA02, A10BD03, A10BD05, A10BD07 eller A10BD08
Insuliner: A10A
Glitazoner: A10BG, A10BD03 eller A10BD05
Läkemedel som påverkar renin-angiotensinsystemet: C09
Statiner: C10AA eller C10BA02
Download