Metformin och cancer

advertisement
Metformin och cancer
Anders Frid, SFD Visby 10 maj 2012
Vad finns kvar när dammet lagt sig?
Godkänt i Sverige 20 Oktober 1965
Metabolism
•
•
•
•
•
Vattenlöslig
Icke proteinbunden
Ingen lever- metabolism
Liten distributions- volym
Utsöndras glomerulärt
och tubulärt
• Halv. tid 4-8 timmar
• Biotillgänglighet 40-60%
(dosberoende)
Anders Frid, SUS Malmö
C4 H11 N5
Molekylmassa 129
Metabolism
•
•
•
•
•
Vattenlöslig
Icke proteinbunden
Ingen lever- metabolism
Liten distributions- volym
Utsöndras glomerulärt
och tubulärt
• Halv. tid 4-8 timmar
• Biotillgänglighet 40-60%
(dosberoende)
Anders Frid, SUS Malmö
C4 H11 N5
Molekylmassa 129
Våra gaffeltruckar i produktgruppen High
Range lyfter upp till fyra ton.
Effekt av metformin
• Minskad hepatisk glukoneogenes
• Ökad perifer insulinkänslighet
• Vid typ 2 DM och samtidig övervikt påverkade metforminbehandling makrovask komplikationer (UKPDS 1998)
• Ökar GLP1 efter måltid
• Minskad glukosabsorption
Anders Frid, SUS Malmö
Effekt av metformin
• Minskad hepatisk glukoneogenes
• Ökad perifer insulinkänslighet
• Vid typ 2 DM och samtidig övervikt påverkade metforminbehandling makrovask komplikationer (UKPDS 1998)
• Ökar GLP1 efter måltid
• Minskad glukosabsorption (hos råtta)
Anders Frid, SUS Malmö
Metformin och cancer
1. Adjuvans vid behandling
av etablerad cancer
2. Skydd mot uppkomst av
cancer
Metformin och cancer
1. Adjuvans vid behandling
av etablerad cancer
Clinicaltrials.gov:
• 18 pågående studier där metformin prövas
prospektivt vid behandling av bröstcancer.
• Två studier anges vara slutförda, ingen av
dem är publicerad.
Clinicaltrials.gov:
• Största pågående studien:
• A Phase III Randomized Trial of
Metformin vs Placebo in Early Stage
Breast Cancer
• Multicenter, 3500 patienter, studietid 5
år, klar 2016
• Huvudprövare Pam Goodwin, Toronto,
Canada
Tumor suppressor gen
Metformin och cancer
2. Skydd mot uppkomst av
cancer
Metformin och cancer
Vad finns kvar när
dammet lagt sig?
Metformin skyddar mot
cancer hos gnagare
Det finns ett
epidemiologiskt samband
mellan behandling med
metformin och lägre
sjuklighet/dödlighet av
cancer
Det finns ett
epidemiologiskt samband
mellan behandling med
metformin och lägre
sjuklighet/dödlighet av
cancer
+ tänkbar förklaringsmodell
Prospektiv klinisk
prövning av metformin
mot cancer kostar $$$$$$
Prospektiv klinisk
prövning av metformin
mot cancer kostar $$$$$$
Osannolikt
Bra observationsstudier
Resultat av pågående
interventionsstudier vid
etablerad cancer
Fler råttförsök
TACK!
Download