Till dig som medicinerar med

advertisement
Till dig som medicinerar med
ACE-hämmare, angiotensinreceptorblockerare,
COX-hämmare, metformin
Läkemedelskommittén i Värmland
Flera av de läkemedel som används mot hjärtsjukdomar,
högt blodtryck, smärta och diabetes kan ge allvarliga
biverkningar om de används när kroppens vätskebalans är
i oordning.
Kom ihåg:
Exempel på berörda läkemedelssubstanser
ACE-hämmare: enalapril, lisinopril, ramipril
Angiotensinreceptorblockerare: kandesartan, losartan,
valsartan
Det finns risk för allvarlig biverkan vid tillstånd
med vätskebrist såsom kräkning, diarré, feber,
stark värme eller tillstånd som gör att du inte kan
äta eller dricka.
COX-hämmare: celecoxib, diklofenak, ibuprofen,
naproxen
Risken för allvarlig biverkan ökar vid hög ålder
eller nedsatt njurfunktion.
Tänk på att en del COX-hämmare även kan köpas receptfritt!
Metformin
Fyll i läkemedelsnamn här:
Hur ska man agera vid vätskebrist?
Om du medicinerar med ACE-hämmare, angiotensinreceptorblockerare, COX-hämmare eller metformin bör du
göra ett uppehåll i din behandling i situationer där vätskebrist kan föreligga. Om besvären inte är bestående kan behandlingen påbörjas igen direkt då besvären har gått över.
Kontakta sjukvården vid tveksamhet!
Läkemedel som innehåller samma verksamma ämne
kan ha olika namn.
Download