Adjektiv

advertisement
Adjektiv
Adjektiv är en bestämning till substantiv. De beskriver alltså andra ord. Med hjälp av
adjektiven kan vi säga hur något eller någon är t ex kan osten vara god eller dålig, vädret kan
vara varmt eller kallt etc. Precis som substantiv, så böjs även adjektiven i olika kasus. De böjs
efter ordet de beskriver t.ex. ”i huset” heter ”talossa”, ordet ”brun” heter ”pruuni' och dessa
kombinerade blir ”i det bruna huset” som på meänkieli heter ”pruunissa talossa”. Adjektivet
”pruuni” har alltså också fått ändelsen -ssa precis som substantivet ”talo” blivit ”talossa”.
Precis som i svenskan kan man böja adjektiven liten – mindre - minst blir pieni – pienempi –
piehniin.
I komparativ blir ändelsen –mpi
I superlativ blir ändelsen –in, -iin
I meänkieli som i svenskan har vi också adjektiv som böjs oregelbundet:
Exempel på oregelbundna komparativ:
I svenskan
liten
mindre
minst
I meänkieli
hyvä
parempi
paras
Download
Random flashcards
Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards