Nu har du klarat alla frågorna!

advertisement
Quiz om
tio vanliga
fiskar
Vilken fisk?
Torsk
Lax
Rätt. Det var en torsk
Vilken fisk?
Makrill
Kolja
Rätt. Det var en makrill.
Vilken fisk?
Siklöja
Rödspätta
Rätt. Det var en rödspätta, eller rödspotta
som man säger på Västkusten.
Vilken fisk?
Ål
Marulk
Rätt. Det var en ål. Den är svår att hålla eftersom den
är så hal. ”Hal som en ål…”
Vilken fisk?
Lax
Makrill
Rätt. Det var en lax.
Vilken fisk?
Sill
Gråsej
Rätt. Det var en sill.
Vilken fisk?
Gråsej
Torsk
Rätt. Dat ver en gråsej.
Klicka här
Nu har du klarat alla frågorna!
Jag vill köra en gång till.
Nu vill jag sluta.
Det var fel svar.
Börja om från början!
Börja om
Download
Random flashcards
Create flashcards