Dricksvattenanläggning/distributionsanläggning

Formulär för riskklassificering av
dricksvattensanläggning/
distributionsanläggning
Registrerat firmanamn
Verksamhetsnamn
Företagsadress
Besöksadress
Fastighetsbeteckning
Kontaktperson
Riskklassning
Verksamhet och råvatten
Högrisk
Vattenverk som försörjs av ytvatten eller ytvattenpåverkat
grundvatten
Exempel
- E.coli/Enterokocker: mer än 10 per
100 ml
- Koliforma bakterier: mer än 100 per
100 ml
45 riskpoäng om ovanstående alternativ förekommer
Mellanrisk
Vattenverk som försörjs av ytvatten eller ytvattenpåverkat
grundvatten
- E.coli/Enterokocker: 10 eller mindre
än 10 per 100 ml
- Koliforma bakterier: 1-100 per 100
ml
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej
Riskpoäng
Vattenverk som försörjs av opåverkat grundvatten
- E.coli/Enterokocker: ej påvisat i 100
ml
- Koliforma bakterier: ej påvisat i 100
ml
15 riskpoäng om ovanstående alternativ förekommer
Låg risk
Ja
Riskpoäng
35 riskpoäng om ovanstående alternativ förekommer
Lågrisk
Förekommer
Riskpoäng
Distributionsanläggning för dricksvatten
15 riskpoäng om ovanstående alternativ förekommer
Riskpoäng
Verksamheten kan endast erhålla riskpoäng från en av de fyra riskklassningsnivåerna
Verksamhetens omfattning
Producerat/distribuerat dricksvatten m³ per dygn
10 eller mindre än 10
mer än 10-100
mer än 100-
(Ytterst liten)
(Mycket liten)
1000
(Liten)
5 riskpoäng
15 riskpoäng
25 riskpoäng
Riskpoäng summa
mer än
1000-10000
(Mellan)
mer än 10 000100 000
(Stor)
mer än 100 000
(Mycket stor)
35 riskpoäng
45 riskpoäng
55 riskpoäng
Riskklass
Hur summeras riskpoäng?
Riskpoäng från Riskklassning läggs ihop med poäng för Verksamhetens omfattning. På så sätt fås en Riskpoäng som placerar
verksamheten i en Riskklass. Utifrån detta fastställs en årlig kontrolltid.
Verksamhetsbeskrivning
Observera att vi kan komma att använda förenklad delgivning i ärendet.
Underskrift
Ort och datum
Namnunderskrift
Telefon
Ovan lämnade personuppgifter kommer att registreras hos kommunen och behandlas i enlighet med bestämmelserna i
personuppgiftslagen (SFS 1998:204).
Ifylld blankett skickas till:
Laholms kommun
Miljökontoret
312 80 Laholm
[email protected]
Laholms kommun, utgåva6, nov. 2013