Psoriasis drabbar huden, lederna och självkänslan

advertisement
Psoriasis drabbar huden,
lederna och självkänslan
Psoriasis
Psoriasis drabbar hela kroppen
Depression
påverkar mer än
125 000 000
Metabolt
syndrom
Crohns
Diabetes
Psoriasisatrit
kvinnor, män, barn,
Vardagen med psoriasis
säger att sjukdomen påverkar
deras vardagsliv
ser en förändring
eller påverkan av
dagliga aktiviteter
Psoriasis
i samhället
undviker att
idrotta*3
Psoriasis och självkänslan
Förekomsten av depression
hos psoriasissjuka
beräknas vara upp till*4
Upplever
stigmatisering*5
Förekomsten av självmordstankar
rapporteras vara mellan
Finns behandlingsalternativ? Låg till måttlig
belåtenhet, tycker över*2
INTERNATIONELLA PSORIASISDAGEN
29 oktober
I SAMARBETE MED
hos psoriasissjuka.*6
fb.com/psoriasisforbundet
twitter.com/@psoriasistidn
KÄLLOR
*1 Psoriasis beyond the skin: an expert group consensus on the
management of psoriatic arthritis and common co-morbidities in
patients with moderate-to-severe psoriasis
R. Strohal,1* B. Kirby,2 L. Puig3 on behalf of the Psoriasis Expert
Panel (G. Girolomoni, K. Kragballe, T. Luger, F.O. Nestle, J.C.
Prinz, M. Stahle, N. Yawalkar
*2 L. Dubertret, L.; U. Mrowietz; A. Ranki; P.C.M. van de Kerkhof;
S. Chimenti; T. Lotti; G. Schäfer “European Patient Perspectives on
the Impact of Psoriasis: the EUROPSO Patient Membership Survey”.
The British Journal of Dermatology, Vol. 155 Issue 4 http://www3.
– Svår psoriasis har associerats med risk för att utveckla så
kallad “samsjuklighet”, såsom
högt blodtryck, metabolt
syndrom och leversjukdom, för
att nämna några. Det är därför
viktigt att både övervaka och
behandla psoriasis noggrant
och effektivt.
En form av artrit, som kallas psoriasisartrit,
drabbar cirka 30 procent av de människor
som har psoriasis.*1
rika, fattiga i världen
tycker att psoriasis är
ett problem eller ett
signifikant problem*2
Hjärt- och
kärlsjukdomar
har rapporterat diskriminering på arbetet, i
skolan och andra platser
med svår psoriasis
har en lägre inkomst än
medelinkomsten
rapporterar frånvaro från
arbetet på grund av
psoriasis*7
rapporterar frånvaro från
arbetet på grund av
psoriasisartrit*7
1 av 4 tycker att det är
svårare att få jobb om man
har psoriasis och att de inte
kan välja den karriär de vill *7
instagram.com/psoriasisforbundet
flickr.com/psoriasisforbundet
interscience.wiley.com/journal/118568777/abstract. August. 4, 2008
*3 “Image Matters.” Psoriasis. Media Planet, October 2007, pg. 5.
*4 Weiss SC, Kimball AB, Liewehr DJ, et al. Quantifying the harmful effect of
psoriasis on health-related quality of life. J Am Acad Dermatol. 2002;47:512–8
*5 IFPA member survey 2011
*6 Basavaraj KH, Navya MA, Rashmi R. Stress and quality of life in psoriasis:
an update. International Journal of Dermatology (2011) 50, 783–792.Gupta
MA, Gupta AK. Depression and suicidal ideation in dermatology patients with
acne, alopecia areata, atopic dermatitis and psoriasis. Br J Dermatol 1998.
*7 Swedish Psoriasis Association member survey 2006
Tlf. 08–600 36 36
psoriasisforbundet.se
Download