Möjligt minska depression kan kosten påverka psoriasis?

advertisement
Kan kosten påverka psoriasis?
– Lyssna på din kropp. Vi är alla
unika, upprepar hälsovetaren Anja
Näslund under sin föreläsning vid
den tredje världskonferensen om
psoriasis och psoriasisartrit.
all fisk är nyttig, särskilt fet fisk.
Det är allmänt vedertaget sedan lång tid
men att det skulle ha en positiv inverkan
vid sjukdomar som psoriasis är inte klarlagt ännu.
Näslund slår dock fast att fysisk aktivitet och medvetenhet om kostintag
tydligt påverkar hälsan, sjuk som frisk.
Kosttillskott är inget som någon behöver äta om man konsumerar tillräckliga
mängder av just fet fisk, kött, grönsaker,
frukt, ägg och fibrer. Vad gäller vitamin
d, zink och selen, som är några av de vik-
tigaste vitaminerna och mineralerna för
att stärka immunförsvaret, rekommenderar hälsovetaren grönsaker i alla färger
(minimum 500 gram per dag) samt fet
fisk minst tre dagar i veckan. Gärna tillsammans med blåbär, hallon och tranbär.
De senare innehåller mycket anitoxidanter som har en antiinflammatorisk effekt.
Både mjölk och vete kan skapa mik­
ro­inflammationer och människor med
olika allergier och kroniska sjukdomar
bör alltid hålla uppsikt på vad de äter.
Gemensamt för alla är dock att stilla­
sittande inte är av godo.
– Alla behöver minst 45 minuters
fysisk aktivitet varje dag, enligt Anja
Näslund.
– Även om alla är unika individer bör vi
följa vissa råd om kost och träning för att
uppnå god hälsa, hävdar Anja Näslund.
Text & foto per hånell
Möjligt minska depression
Alexa Kimball föreläste under
världskonferensen om depression
och ångest som bieffekt av pso­
riasis.
genom flera studier som professorn vid Harvard Medical School
genomfört framgår att patienter med
psoriasis har från en fjärdedel till en
tredjedel högre sannolikhet att någon
gång under livet bli deprimerad.
– Ökad screening, terapi och internationellt samarbete, som den här världskonferensen i sig till exempel, kommer
att förbättra arbetet med psykosociala
effekter av kroniska sjukdomar i framtiden säger Kimball och berömmer de
svenska insatserna i frågan.
kvinnor söker vård. Enligt pro-
fessorn är kvinnor generellt bättre på att
uppsöka vård och unga mer öppna för
olika former av behandlingar. Kimball
berättar också att övervikt, som är ett
ökande problem i hela USA, kan kopplas till både depression och ångest samt
ökad sannolikhet att skilja sig, uppleva
social fobi och få en lägre inkomst.
Barn med kroniska sjukdomar blir oftare mobbade och har i regel sämre resultat i skolan. Svaret på frågan om hur
problemen ska lösas fullt ut säger sig
professorn inte ha men att terapi i form
av både samtal, information och medicinering kan reducera hälsorisker och
sociala stigma är tydligt.
Enligt Kimballs studier halverades
gruppen psoriasispatienter med depression efter endast tolv veckor av strukturerad terapi.
– Jag har talat med alla från den
unge advokaten som ber om att man
ska göra något farligt bara det botar
hans sjukdom till mamman med missfall som gett upp eller den gamle stå upp
komikern som älskar att driva med sin
egen åkomma.
– Psoriasis är en folksjukdom och
endast om forskning, vårdapparat och
människor generellt får mer och bättre
kunskaper om sjukdomen kommer vi
att få bättre medicinering och allmän
tolerans inför funktionsnedsättningen
det faktiskt innebär att ha psoriasis.
Text & foto per hånell
Alexa Kimball har varit i Sverige tidigare
och uppskattar konferenserna i Stockholm.
«
Kvinnor är
generellt
bättre på att uppsöka vård och
unga mer öppna
för olika former
av behandlingar.
11
→
Download
Random flashcards
Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards