MSD - Cision

advertisement
Pressinbjudan
Stockholm 2010-09-22
Hur livskvaliten påverkas och dess konsekvenser av att leva med psoriasis
I samband med EADV (Annual European Academy of Dermatology and Venereology
Congress) i Göteborg den 6-10 oktober 2010, arrangerar MSD en presskonferens.
Ett antal patientundersökningar presenteras, däribland en svensk undersökning.
Mötet belyser hur det är att leva med psoriasis, hur det påverkar levnadsvillkoren,
följdsjukdomar associerat till psoriasis, olika behandlingsmöjligheter samt diskussion
kring vad som behöver förändras. Mötet arrangeras i form av rundabordssamtal.
Tid:
Fredag den 8 oktober, kl.12.00-13.30
Därefter serveras lunchbuffé
Plats:
Svenska Mässan, Mässans Gata 24, Rum R 4 i Göteborg
Program:
Moderator: Alexandra Ogilvie, MD, avdelning för dermatologi, Universitetskliniken, Erlangen i
Tyskland.
Värd: Peter Berg, överläkare, MD., PhD, avdelning för dermatologi och venereologi,
Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm i Sverige.
Paneldeltagare:
Lars Ettarp, ordförande för IFPA, International Federation of Psoriasis Associations samt
ordförande för Psoriasisförbundet i Sverige.
Ottfrid Hillman, ordförande för EUROPSO, European Federation of Psoriasis Organizations.
Patientrepresentanter med erfarenhet av psoriasis medverkar från Sverige, Italien, Holland,
Belgien, Tyskland och Irland.
Anmälan om möjligt, senast den 5 oktober till Anne-Lie Öberg, [email protected]
Välkomna !
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anne-Lie Öberg
2
Informationschef/Public Affairs Manager
Tfn: +46 (0)8-522 21 558
Mobil: +46 (0)704-66 35 94
E-post: [email protected]
Om MSD
MSD är ett ledande globalt hälso-och sjukvårdsföretag som arbetar för att göra skillnad för
många människor världen över. I USA och Kanada är företaget känt under namnet Merck.
Vi har en bred produktportfölj av receptbelagda och receptfria läkemedel, vacciner samt
veterinärmedicinska läkemedel och företaget är representerat i mer än 140 länder.
MSD i Sverige har cirka 250 anställda och kontoret ligger i Sollentuna. Vi marknadsför
läkemedel och genomför kliniska prövningar inom bland annat följande sjukdomsområden:
kardiologi, immunologi, diabetes, infektionssjukdomar, astma/allergi, kvinnohälsa, cancer,
dermatologi och centrala nervsystemets sjukdomar.
Läs mer på www.msd.se
Download