Stockholm 2009-11-23

advertisement
Stockholm 2009-11-23
Ny patientvänlig IVF-behandling snart godkänd inom EU
Den europeiska kommittén CHMP (Committee for Medicinal Products for
Human Use) vid läkemedelsmyndigheten EMEA har nu meddelat att de
rekommenderar ett godkännande av ELONVA® (korifollitropin alfa).
ELONVA är ett nytt långtidsverkande follikelstimulerande hormon som innebär
ett patientvänligt alternativ med färre injektioner och kortare behandling.
I Sverige är var tionde par ofrivilligt barnlösa och allt fler väljer att genomgå en
provrörsbefruktning, så kallad IVF-behandling. Att genomgå IVF är en känslomässig
berg-och dalbana och en omfattande fysisk process. ELONVA har forskats fram med
patienten i fokus. Tack vare förmågan att sätta igång och upprätthålla tillväxt av flera
folliklar (äggblåsor), kan en enda injektion av den rekommenderade dosen av
ELONVA ersätta de första sju injektionerna av läkemedel med rekombinant
follikelstimulerandehormon i en behandlingscykel.
– Det här är det största framsteget inom IVF-området på tio år. Det är första gången
som ett hormon har designats specifikt för en framgångsrik IVF-behandling.
Patienten slipper dagliga injektioner och risken för feldosering minimeras, säger
Torbjörn Hillensjö, läkare och ansvarig för forskning och utveckling vid
Fertilitetscentrum, Carlanderska i Göteborg samt forskningschef vid IVF-Sverige.
Behandling med ELONVA har utvecklats i en behandlingsregim tillsammans med
GnRH-antagonister, det så kallade korta protokollet. Behandlingen beräknas finnas
tillgänglig på marknaden under 2010.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anne-Lie Öberg
PR chef, Schering-Plough AB, en del av MSD
Tfn: +46 (0)8-522 21 558
Mobil: +46 (0)704-66 35 94
E-post: [email protected]
Tryggve Ljung
Medicinsk Direktör, Schering-Plough, en del av MSD
Tfn: +46 (0)8-522 21 637
Mobil: +46 (0)705-45 28 66
E-post: [email protected]
Om MSD
MSD och Schering-Plough är dotterbolag till det globala hälso- och
sjukvårdsföretaget Merck & Co., Inc.
Vi har en bred produktportfölj av både receptbelagda och receptfria läkemedel,
vacciner och veterinärmedicin, och vi arbetar för att göra skillnad för många
människor världen över.
MSD och Schering-Plough går i Sverige samman under namnet MSD. De svenska
kontoren ligger i Sollentuna och Stockholm och har tillsammans cirka 300 anställda.
I Sverige marknadsför det nya MSD läkemedel och genomför kliniska prövningar
inom bland annat följande sjukdomsområden: kardiologi, immunologi, diabetes,
infektionssjukdomar, astma/allergi, kvinnohälsa, cancer, dermatologi och centrala
nervsystemets sjukdomar. Läs mer på www.msd.se
Download