Program fram och baksida.indd

advertisement
Program
Måndag 22/8
Tisdag 23/8
13.00-13.10
Invigning
Mats Eriksson (M), Region Halland och Ann-Charlotte Stenkil (M), Varbergs
kommun, hälsar välkomna tillsammans med Tony Grimaldi, VD Cykleeurope.
8.30-9.00
Hur påverkar debatten om vinster i välfärden det förebyggande hälsoarbetet?
Ilmar Reepalu, regeringens särskilda utredare
13.10-13.45
Ministertal & frågestund. Jämlikhet och effektivitet i det förebyggande
hälsoarbetet – en utveckling av den svenska modellen
Gabriel Wikström (S), sjukvårds-, folkhälso- och idrottsminister
13.45-14.25
Förebyggande hälsoinsatser: behov, utmaningar och effektstyrning
Panelsamtal. Daniel Brämhagen, Ernst & Young, Ann-Sofi Sjöberg, TCO, Hans
Karlsson, SKL, Lars Hultkrantz, professor Örebro Universitet, Johan Carlson,
Generaldirektör Folkhälsomyndigheten
14.25-14.30
Moderator informerar
14.30-15.00
Fika & informella samtal
9.00-9.40
Hur ska förebyggande hälsa finansieras?
Göran Färm - ordf. Kommuninvest, Annika Wallenskog - tillträdande chefsekonom
SKL, Joakim Morath, VD Feelgood, Lars MacKey, Sustainable products Danske
Bank
9.40-10.05
Möjligheter för olika samhällsaktörer att bidra till att förebygga ohälsa
Johan Forssell (M), vice ordf. Socialförsäkringsutskottet
10.05-10.35
Fika & informella samtal
Temaworkshops
10.35-11.30
Från produktion till utfall - hur ställer vi om fokus i offentlig sektor?
Uppdrag Psykisk Hälsa SKL
15.00-15.15
Hur mycket pang för pengarna får vi egentligen av folkhälsopolitiken?
Agnes Wold, professor och debattör
10.35-11.30
Hur blir vi sjuka av jobbet?
Kommunal: Ett seminarium om arbetsmiljön och arbetslivets påverkan på hälsan
ur ett jämlikhetsperspektiv.
15.15-15.45
Driving systems transformation by cities – The case of Thrive NYC – a
roadmap for cross-sector action for mental health for New Yorkers.
Gary Belkin, Executive Deputy Commissioner, New York City
10.35-11.30
Drunkna i data eller simma i information?
Dataanalysföretaget SAS Institute
Parallella seminarier
Temaworkshops
15.55-16.50
Hur möter vi digitaliseringens hälsoeffekter i skolan?
Matting
11.35-12.30
Hälsorörelsen – design av tjänster för den nya preventiva hälsomarknaden
Statliga forskningsinstitutbolaget RISE
15.55-16.50
Ojämlik hälsa och skenande samhällskostnader- hur vänder vi
utvecklingen?
Riksidrottsförbundet
11.35-12.30
Kan man upphandla förebyggande hälsa?
Iter Konsult
15.55-16.50
Hälsa – en samhällsviktig och växande marknad
MSD
17.00-17.25
Från ohälsa och skenande utgifter till jobb och kostnadskontroll – en ny
politik för att vända utvecklingen
Tal av oppositionen. Cecilia Widegren (M), gruppledare Socialutskottet
17.25-17.45
Efterlängtade samtal: Jämställdhet, sexualitet och hälsa – vad är det vi
missar?
RFSU:s ordförande Kristina Ljungros
19.00-19.30
Promenad längs Strandpromenaden (alt transport)
19.30
Middag på Societén
11.35-12.30
Samverkan vården och arbetsgivare leder till återgång i arbete
SKL
12.30-13.30
Lunch och informella samtal
13.30-14.10
Samverkan privat – offentligt inom förebyggande hälsoområdet: hot eller
möjlighet?
Panelsamtal: Lars Stjernkvist (S), Norrköping; Peter Munck af Rosenschöld,
Sveriges företagshälsor; Ulf Janzon, MSD, Henrik Ehrenberg, Unionen, Pernilla
Walkenström, RISE, Charlotta Tönsgård, Min Doktor
14.10-14.20
Bensträckare
Parallella seminarier
14.20-15.15
Så kan hälsosektorn avlasta vården
Unionen
14.20-15.15
Apoteket – nya möjligheter i hälsoarbetet
Apoteket AB
För programpunkternas detaljerade innehåll se
www.livsplatssverige.se
14.20-15.15
Hur kan idrotten förbättra folkhälsan? Skolan och flyktingmottagandet?
En svensk klassiker
15.15-15.40
Fika & informella samtal
15.40-16.20
Hur minskar vi sjukskrivningarna?
Panelsamtal: Mika Pyykkö, finska SITRA:s sociala fond, Ann Carlsson, Apoteket
AB, Anders Morin, Svenskt Näringsliv, Helen Nymansson Lundkvist, SKL, David
Karlsson, Försäkringskassan.
16.20-16.45
Vikten av investeringar i digitalisering och förebyggande hälsoinsatser
Nya perspektiv. Olof Hernell, head of digitalization, EQT
16.45-17.00
Avslutning och summering
Hur tar vi det förebyggande hälsoarbetet framåt? Varbergslistan presenteras.
Mats Eriksson (M), Region Halland & Ann-Charlotte Stenkil (M), Varbergs kommun.
Download