Psykisk hälsa hos nyanlända

advertisement
VÄLKOMMEN TILL
Psykisk hälsa hos nyanlända
Datum
Sjätte oktober 2015
Plats
Piperska Muren, Stockholm
Målgrupp
Politiker och tjänstemän från socialtjänst, skola, hälso- och sjukvård. Övriga
intresserade + media i mån av plats
Kostnad
Gratis. Dagen kan också ses som webb-tv via denna länk:
http://play.quickchannel.com/qc/?play=8170
Anmälan
Anmälan senast första oktober via denna länk: http://tinyurl.com/nqpnjr2
(Webb-tv kräver ingen anmälan)
PROGRAM
09.00 - 09.30
09.30 - 09.35
Kaffe
Inledning
Hans Karlsson, avdelningschef SKL
09.35 – 09.50
Vad vet vi? Vad kan vi göra?
Psykiatrisamordnarna Ing-Marie Wieselgren, SKL och Kerstin Evelius,
Socialdepartementet
09.50 – 10.10
Interfem – vikten av att veta
10.10 – 10.30
Alejandra Ganem Cuenca
Bensträck
10.30 – 11.00
Hälsosamtal – hur gör vi bättre för fler?
Anna-Karin Bergman, flyktingsamordnare Landstinget Sörmland
11.00 – 11.30
Hälsoskola för nyanlända
Neda Zakeri, projektledare, Västra Götalandsregionen
Britt Tallhage Verksamhetschef
11.30 – 12.00
De nationella utmaningarna
Johanna, Sjö, (M) vice ordförande Programberedningen för barn och ungas hälsa, SKL.
Kerstin Evelius, Socialdepartementet, Alejandra Ganem Cuenca, Interfem. Musse
Nazari, ordförande Sveriges Ensamkommandes förening.
12.00 – 13.00
Lunch
Lunchen är vegetarisk – önskas annan kost skall detta anmälas
13.00 – 13.20
Hej Sverige! – Om att känna sig hemma i ett nytt land
Musse Nazari, ordförande Sveriges Ensamkommandes förening
Post: 118 82 Stockholm
Besök: Hornsgatan 20
Telefon: 08-452 70 00
www.skl.se
13.20 – 13.40
Psykisk ohälsa hos asylsökande och nyanlända migranter - Ett kunskapsunderlag
för primärvården
Helena Norling, Socialstyrelsen
13.40 – 14.10
Fika + praktisk tillämpning
14.10 – 14.40
Transkulturell psykiatri
Sofie Bäärnhielm, med.dr, psykiater och enhetschef på Transkulturellt centrum
14.40 – 15.10
Röda korset – vem ska göra vad och varför
Eva Hall, chef för Röda Korsets vårdenhet
15.10 – 15.45
Diskussion, slutsatser och föresatser
15.45 – 16.00
Visioner och framtid
Post: 118 82 Stockholm
Besök: Hornsgatan 20
Telefon: 08-452 70 00
www.skl.se
Download