Så fyller du i blanketten

advertisement
NATUR- OCH
BYGGNADSFÖRVALTNINGEN
SIDA
ANMÄLAN OM REGISTRERING
1 (4)
Restaurang, storhushåll, konditori, café
Så fyller du i blanketten
Verksamhetsutövare
Bolag, enskild firma, förening, nämnd eller motsvarande som är juridiskt ansvarig för livsmedelsverksamheten. Ange verksamhetsutövarens namn och postadress dit beslut och liknande ska skickas.
Faktureringsadress
Postadress dit fakturor ska skickas. För enheter inom Huddinge kommun anges skanningreferens.
Verksamhetsställe
Platsen där livsmedelsverksamheten bedrivs. Ange endast ett alternativ för verksamhetens plats (i lokal,
i fordon, utomhus, på flera platser eller mobil verksamhet). Matmäklare som inte har någon fysisk
hantering av livsmedel anger platsen för kontoret. Verksamhet som består i transport av livsmedel ska
inte göra en anmälan för varje fordon, utan en anmälan för hela verksamheten och platsen är lager,
omlastningscentral eller om sådant saknas kontoret.
Verksamhet i lokal
För verksamheter som bedrivs i lokal ange anläggningens populärnamn, ”det som står på skylten”, det
namn som lokalen har mot kund. Belägenhetsadress: Gatuadress eller motsvarade där livsmedelsverksamheten bedrivs. När det är aktuellt kan platsen på adress preciseras, till exempel våningsplan
eller lokalnummer. Fastighetsbeteckning: den officiella kvarters- eller fastighetsbeteckningen för
platsen.
Fordon och båtar
För verksamhet i fordon avses fordon som är inredda för hantering av livsmedel, till exempel gatuköksvagnar eller serveringar i båtar. För båtar ska båtens namn anges och för andra fordon
registreringsnumret. Om fordonet har en fast uppställningsplats ska den anges. För båtar ska
hemmahamnen anges.
Mobila verksamheter
För mobila verksamheter, till exempel ambulerande försäljning, kan inte heller en plats anges. Kryssa i
så fall i att verksamheten är mobil. Anläggningens namn, gatuadress och fastighetsbeteckning behöver
inte fyllas i. Om du har livsmedelsverksamhet på en fast plats, till exempel tillverkning eller lager, och
dessutom har mobil verksamhet ska du inte kryssa i här utan det redovisas på blanketten ”Verksamhetsbeskrivning”.
Verksamhet på flera ställen
För vissa verksamheter kan inget verksamhetsställe anges eftersom livmedelsverksamheten är spridd
på flera platser. Om en verksamhetsutövare bedriver flera verksamheter på olika platser och verksamheten på varje plats är ytterst liten, det vill säga sysselsätter högst en årsarbetskraft eller serverar högst
25 portioner per dag, betraktar vi det som att verksamhetsutövaren utgör livsmedelsanläggningen. Det
kan till exempel gälla en kommunal nämnd eller ett företag vars personal hanterar livsmedel i flera olika
kök inom äldreomsorg eller gruppboenden. Kryssa i så fall att verksamheten bedrivs på olika platser
med ytterst liten livsmedelshantering på varje plats. Anläggningens namn, gatuadress och fastighetsbeteckning behöver inte fyllas i.
MSB-miljö.0006-150407/LB
Tid för verksamheten
Ange när du planerar att starta verksamheten. I de fall det rör sig om en tidsbegränsad verksamhet ska
även slutdatum anges.
Har du frågor är du välkommen att höra av dig!
POSTADRESS
Natur- och
byggnadsförvaltningen
Miljötillsynsavdelningen
141 85 Huddinge
BESÖKSADRESS
TELEFON OCH TELEFAX
WEBB OCH E-POST
ORGANISATIONSNR
Sjödalsvägen 29
Huddinge
08-535 366 00 (servicecenter)
08-535 366 00
www.huddinge.se
[email protected]
212000-0068
NATUR- OCH
BYGGNADSFÖRVALTNINGEN
ANMÄLAN OM REGISTRERING
2 (4)
Restaurang och storhushåll, konditori, café
Skickas till:
Huddinge kommun
Natur- och byggnadsförvaltningen
Miljötillsynsavdelningen
141 85 Huddinge
Verksamhetsutövare
Namn (person eller företag)
Person-/organisationsnummer
Gatuadress
E-postadress
Postnummer
Postadress
Telefonnummer dagtid
Mobilnummer
Kontaktperson och telefonnummer
Om verksamheten har egen hemsida, ange gärna webbadressen
Fakturaadress (om annan än verksamhetsutövarens)
Fakturamottagare
Person-/organisationsnummer
Fakturamottagares adress
Verksamhetsställe
Lokalens namn
Telefonnummer till lokalen
Verksamhet i lokal
Belägenhetsadress
Fastighetsbeteckning
Livsmedelsverksamhet pågår redan i lokalen
Nej
SIDA
Lokalens namn
Ja
Registreringsnummer
Uppställningsplats
Båtens namn
Hemmahamn
Verksamhet i bil, buss, husvagn o likn
Verksamhet i båt
Plats för verksamheten
Verksamhet utomhus med fast plats, exempelvis torghandel
Verksamhet på flera platser med ytterst liten livsmedelshantering på varje plats
Mobil verksamhet utan fast verksamhetsställe
Tid för verksamheten
Startdatum
Tillsvidare
Startdatum
Tillfällig verksamhet
Eventuella uppgifter om öppettider, säsongsverksamheter eller liknande
Slutdatum
NATUR- OCH
BYGGNADSFÖRVALTNINGEN
ANMÄLAN OM REGISTRERING
3 (4)
Verksamhetsbeskrivning
Restaurang och storhushåll, konditori, café
Huvudsaklig verksamhet
Ange beräknad mängd serverade portioner i verksamheten
stycken portioner/konsumenter per dag av lagad mat, bredda smörgåsar, sallader och dylikt
Ange antal sysselsatta årsarbetskrafter i verksamheten
stycken årsarbetskrafter
Välj det alternativ som passar in på din verksamhet
Servering av mat som en del av en omsorgsverksamhet (förskola, skola, äldreboende med mera)
Tillagning av mat för utleverans (catering)
Tillagning av mat för servering i den egna lokalen (restaurang, snabbmatsrestaurang med mera)
Servering av enklare rätter, varmkorv, smörgåsar och liknande (café, korvkiosk med mera)
Servering av mat som är tillagad i en annan anläggning (mottagningskök med mera)
Annat, ange vad
Hantering av oförpackade livsmedel
Markera all hantering som förekommer
Tillagning av rött kött inklusive fågel, till exempel kokning, stekning eller grillning (även hamburgare)
Nedkylning efter tillagning
Tillagning av fisk/skaldjur, beredning av sushi
Tillagning av vegetariska rätter, kokning av pasta, potatis, ris
Beredning av smörgåsar, sallader, gräddtårtor och andra kylvaror
Återuppvärmning av färdiglagad mat
Varmhållning
Servering av till exempel smörgåsar, färdiglagad mat och bakverk som är tillverkade i en annan anläggning
Servering av kul-/skopglass, mjukglass
Bakning av mat- och kaffebröd som inte är kylvara
Servering av icke kylvaror, till exempel mat-/kaffebröd, dryck, portionsvis uppvärmning av fryst färdiglagad
produkt, till exempel pirog
Annat, ange vad
Märkning och presentation
Utformar presentation (matsedel/meny, information om varor på skyltar och anslag)
Utformar inte presentation (matsedeln utformas av huvudkontor eller liknande)
Förpackar livsmedel och ansvarar för märkning av dessa
SIDA
4 (4)
Övrig information om verksamheten
Verksamheten vänder sig till känsliga konsumentgrupper, det vill säga barn under fem år, personer med livsmedelsallergi,
personer inlagda på sjukhus eller personer boende på äldreboende
Tillverkning av livsmedel för försäljning/leverans till andra livsmedelsanläggningar
Utleverans till slutkonsument, catering
Import av livsmedel från tredje land
Införsel, första mottagare av livsmedel från annat EU-land
Försäljning av livsmedel som förpackas i anläggningen
Mobil verksamhet med försäljning eller demonstration av produkter på olika platser
Annat, ange vad
Övriga upplysningar
För handläggningen av registreringen av livsmedelsversamhet tar kommunen ut en avgift som fastställts av kommunfullmäktige
Underskrift av verksamhetsutövaren
Datum
Namnteckning
PUL-text
Namnförtydligande
Personuppgifter behandlas i enlighet med kommunens riktlinjer.
Download