Läkemedel i kretsloppet

advertisement
Läkemedel i kretsloppet
‐källsorterande avloppssystem Ställer läkemedels‐
rester nya krav på kretsloppssystemen?
Vi som genomfört projektet
David Eveborn (fd projektledare)
Lotta Levén (projektledare)
Emelie Ljung Ingela Filipsson (examensarbetare)
Göran Lundin
Karin Wiberg
Meritxell Gros Calvo
IVM
Lutz Ahrens
Alina Koch (examensarbetare)
Håkan Jönsson
Sahar Dalahmeh
ET
Finansiärer
Läkemedel i kretsloppet 2016‐04‐13
Syfte
 Öka kunskapen om riskbilden vid spridning av läkemedel i miljön genom kretslopp av källsorterande avloppsfraktioner  Studera skillnader mellan det källsorterande avloppsystemet och det konventionella  Undersöka möjligheten att begränsa eventuella risker genom olika behandlingstekniker (rötning, våtkompostering och ammoniakbehandling) Läkemedel i kretsloppet 2016‐04‐13
Källsorterade avloppsfraktioner
Latrin
Klosettvatten (svartvatten) Läkemedel i kretsloppet 2016‐04‐13
Group
Compounds
Group
Compounds
Compounds
Analgesics and Acetaminophen
antiinflammatory
Codeine Citalopram
Metoprolol
Diclofenac
Diazepam
Propranolol
Ibuprofen
Lamotrigine
Sotalol
Naproxen
Oxazepam
Bisoprolol
Budesonid
Venlafaxine
Anti‐histamin
Cetirizine
Fluoxetine
Anti‐diabetic
Saxagliptine
Amitryptilline
Antibiotics
Azithromycin
Antidepressants
Anti‐hypertensives
Carbamazepine
Group
Losartan
Ciprofloxacin
Valsartan
Clarithromycin
Irbesartan
Ofloxacin
Diltiazem
Sulfamethoxazole
Candesartan
Trimethoprim
Ramipril
Norfloxacin
Amlodipine
Anti‐fungal agent
Climbazole
Ketoconazole
β‐blockers
Lipid regulators
Atenolol
Atorvastatin
Bezafibrate
Anti‐ulcer agent
Ranitidine
Local anesthetic
Lidocaine
Diuretics
Furosemide
Hydrochlorothiazide
Stimulant
Caffeine
Resultat
Halter i latrin och klosettvatten
 Högre än i inkommande avloppsvatten på reningsverk
 God reduktionsgrad vid aerob behandling (våtkompostering). Högre än i europeiska reningsverk.
140
120
100
80
60
40
20
0
This study
Palm Cousins & Magnér, 2014
Deblonde et al. 2011
This study, AD
 Sämre reduktionsgrad vid anaerob behandling (rötning)
 Obetydlig effekt av urea
Läkemedel i kretsloppet 2016‐04‐13
Uppskattning av risk
 Urval av högrisksubstanser
 Modellering av substansflöden i jord, vatten, växter samt nedbrytning
 Upptag i relevanta grödor
Modellering med BASL4 modellen över 3 årscykler
Läkemedel i kretsloppet 2016‐04‐13
Läkemedelflöden
Våtkompostering
Konventionellt reningsverk
Läkemedel i kretsloppet 2016‐04‐13
BASL4 simulering
Läkemedel i kretsloppet 2016‐04‐13
Hälsorisker vid intag via föda
 Försumbar risk att konsumera grödor som odlats med hygieniserat klosettvatten som gödselmedel.
 Betydligt lägre halterna än halterna bekämpningsmedel i vissa livsmedel
Läkemedel i kretsloppet 2016‐04‐13
Slutsatser
 Högre koncentration i källsorterande fraktioner än avloppsvatten och slam
 God reduktionsgrad vid våtkompostering
 Hög nedbrytning i mark
 Exponering via grödor som växt på jordbruksmark som gödslats med klosettvatten är försumbar
 Källsorterande system med återföring till jordbruksmark avlastar vattenmiljön från läkemedelssubstanser
Läkemedel i kretsloppet 2016‐04‐13
”Läkemedel i källsorterat klosettvatten och latrin” Tack för uppmärksamheten!
[email protected]
Download