Öppet nationellt möte om Stroke – Rädda hjärnan i svensk

advertisement
First
call
FLISAs temadag 15 maj 2012, 0900- 1600
Plats: Piperska Muren i Stockholm
Öppet nationellt möte om Stroke
– Rädda hjärnan i svensk ambulanssjukvård
Program:














Inledning - Vad är Rädda hjärnan i Sverige idag?
Rädda hjärnan i Västmanland
Rädda hjärnan i Skåne
Rädda hjärnan i Västernorrland
Rädda hjärnan i Halland
Rädda hjärnan i VG regionen
Rädda hjärnan i Blekinge
Fler landsting redovisar sina Rädda hjärnan vårdkedjor
Endovaskulär behandling – ett triage för ambulanssjukvården?
Modell Örebro - ambulansteamet utför trombolys
AKUT - FAST – var syftar medborgarinformationen?
Rädda hjärna i glesbygden
Helikopter och stroke
"State of the art" om Stroke
Välkommen med anmälan till Anders Sandvik på e-post [email protected] före den 11
maj 2012, Pris: 1395:- kr för konferens, lunch och kaffe, faktureras 10 dagar netto.
FLISA är den nationella ledningsorganisationen för ambulanssjukvården i Sverige vg se: www.flisa.nu
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards