Akut stroke

advertisement
Akut
stroke
Lär dig känna igen tecken på
stroke
Symtom kommer plötsligt!
Vanliga symtom är:
• domningar eller svaghet i ansikte, armar och ben, oftast i ena kroppshalvan
• svårigheter att tala eller förstå vad andra säger
• synstörningar på ena eller båda ögonen
• svårigheter att gå, yrsel eller balansproblem
Layout: Kent Forsberg, Norrbottens läns landsting, april 2009
• kraftig huvudvärk som man inte känner igen
www.nll.se
Ring 112 vid plötsliga symtom
Akut stroke
Stroke eller slaganfall är ett samlingsnamn för blodpropp eller blödning i hjärnan. Det ger en syrebrist i
den del av hjärnan där blodproppen eller blödningen
finns.
TIA, transitorisk ischemisk attack, är ett tillstånd som
ger övergående symtom som vid stroke. Tillståndet
betraktas som ett allvarligt hot om stroke och behandlas akut på sjukhus.
Testa stroke med FAST-test.
Ring 112 vid plötsliga symtom.
Testa stroke med FAST-test
Face/ansikte
Förlamning i anskiktet?
Le och visa tänderna
Är personen sned i ansiktet?
Hänger mungipan? Ring 112
Arm
Förlamning i arm?
Lyft armarna och håll kvar i tio sekunder.
Har personen tecken till svaghet/förlamning i
någon arm? Ring 112
Språk
Svårigheter att tala och förstå?
Upprepa meningen ”det är vackert väder idag”.
Har personen svårt att hitta ord, säga rätt ord
eller talar sluddrigt? Ring 112
Tid
Symtomen kommer plötsligt och måste behandlas tidigt!
Vill du veta mer om Stroke
www.sjukvardsradgivningen.se
HASTA = Rädda hjärnan
HASTA - Hyper Akut STroke Alarm
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards