handling- (lokal) - Glokala Folkhögskolan

advertisement
ENTREPRENÖRSKAP SOM
KOMMUNIKATIV HANDLING.
ENTREPRENÖRSKAPSLUNCH.
GLOKALA FOLKHÖGSKOLAN.
Erik Rosell
Linnéuniversitetet
VEM ÄR JAG?
NÄTVERKET SIP
(SAMHÄLLSFÖRÄNDRING I
PRAKTIKEN)
Det började med dator LAN
(under 1990-talets slut)
BEHOV AV ATT FÖRÄNDRA…
Uppfattningen om ungdomskultur i samhället…
 Från…
till…

Demokrati i LAN föreningar
 Jämställdhet i den digitala kulturen
 ”Det fanns bara killar bakom datorskärmarna. Vi
kände att en förändring var nödvändig”
 Stötta unga människor med idéer

FRÅN LAN TILL NÄTVERKSORGANISATION
SAMHÄLLSFÖRÄNDRING I PRAKTIKEN
4 huvudområden:
Tillgänglighet&Delaktighet
Entreprenörskap
Kunskapsdelning
Nya medier
Min tolkning: Dialog och handling
”Vi ska vara en plattform där unga människor ska kunna
göra det de vill. Och vi ska visa vägen!”
SIPS VERKSAMHET. NÅGRA EXEMPEL:

Broschyrer, kunskapsproduktion.

Mer permanenta projekt

Formell och informell utbildning
INTERAKTION MELLAN UNIVERSITETET
(MIG) OCH SIP
Samproduktion i projekt:
 Skapa utbyte mellan universitet/ folkhögskola.
 Produktion av magasin (sprids i 2 kommuner) som
beskriver medborgerliga initiativ i lokalsamhället.
 C) Organisering av en konferensdag om sociala medier
och ungdomar.
ENTREPRENÖRSKAP ENLIGT SIP
VAD ÄR DET HÄR?

Vad är SIP? Andra liknande exempel?

Vilken typ av entreprenörskap praktiserar SIP?


Vilka förmågor främjar SIP? Vilka förmågor
främjas inte?
Vad leder detta entreprenörskap till? Vem
främjas av det och på vilket sätt?
KUNSKAP, TEKNOLOGI OCH KULTUR
(FLYVBJERG, B. 2001 ”MAKING SOCIAL SCIENCE MATTER”)
Utbildning/ kunskap
Teknologi
Etik
Värderationalitet
Vart är vi på väg?
Är det önskvärt? Vad bör vi göra nu?
Teknologiska innovationer
(varor/ tjänster)
Kulturproduktion
Förändrade samhälleliga
normer/ värderingar/ perspektiv.
Nya beteenden/ handlingsmönster.
Nyttiggörande/spridning:
Kommersialisering
Marknad
Nyttiggörande/ spridning:
Dialog/ interaktion
Offentligheten
OFFENTLIGHETEN
”THE PUBLIC SPHERE”
Ett öppet forum för interaktion där
föreställningar och normer kan ifrågasättas,
bekräftas eller omvärderas. Där vi kan ”se på
saken” på ett nytt sätt.
 Centrala aktörer: medborgaren som individ,
föreningsliv (sociala rörelser) som kollektiv.
 Medborgaren kan ge uttryck för sina
erfarenheter inför andra, skapa gemensam
förståelse, kollektivt handlande. En förändrande
kraft i den samhälleliga strukturen.
 Kommunikativ (förståelseinriktad) handling.

VAD VISAR MIN AVHANDLING
Entreprenörskap traditionellt: individ-handlingföretag
Vad jag vill visa: individ- handling(lokal)samhälle
Hur entreprenörskap kan användas för att
mobilisera medborgerligt engagemang, hur det kan
organiseras och vilken betydelse det kan tilldelas i
samhället, inte bara dess ekonomi.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards