Övning 4

advertisement
Övning 4
1.
Vilka av följande teckenföljder är välbildade satser i satslogiken?
a) ∧ p → q
b) ¬p ∧ ¬¬¬q
c) p ∧ ∧ q
d) p ∧ ¬ ∨ q
e) ((¬p ∧ q) ∨ p) → q
f) ¬p ∧ q ∨ p → q
g) ¬p → q → p
h) ¬p ∧ q → p
i) p ↔ q → r
j) p ∧ ¬q ∧ r
k) (¬p ∨ q ∨ r) ∧ q ∧ p
l) p ∧ q ⇒ q ∧ p
m) |= p → p
n) (¬p ∨ q ∨ r) ∧ q) ∧ p
o) p
2.
Avskaffa så många parentespar som möjligt. Avgör för varje sats om den är en negation, en konjunktion, en
disjunktion, en implikation eller en ekvivalens.
a) (¬p ∧ (q → p))
b) ((¬(p)) → (¬p))
c) ((r ∧ q) ∧ p) ∧ ((¬p) ∨ (q ∨ r))
d) ¬((¬p ∨ q ) ∨ r) ∨ (¬q ∨ ¬r)
e) ((¬p ∧ q) ∨ p) → (q ∧ p)
f) ¬(((¬p ∧ q) ∨ p) → (q ∧ p))
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards