När mentaliseringsförmågan brister

När mentaliseringsförmågan brister
Oliver Strander, psykologkandidat
Mentalisering



Holding mind in
mind
Att ha sitt eget och
andras inre i
åtanke
Att se sitt eget inre
utifrån och andras
inifrån

Mentalisering är
den process som
gör det vi gör,
tänker och känner
verkligt för oss och
ger oss en känsla
av att finnas i
världen
Mentaliseringsförmågan varierar hos alla!
Mentalisering
Starka känslor, stress och liknande
Mentaliseringssammanbrott

Vad?


När man av någon
anledning inte klarar
av att mentalisera
Varför?



Evolution överlevnadsinstinkt
Biologiskt - den
kroppsliga reaktionen
Anknytning - hur vi
lärt oss hantera
känslor
Mentaliseringssammanbrott

Orsaker?





Stress
Starka känslor
Affektstorm
Trötthet
Hunger
Förmentaliserande stadier
Teleologisk hållning
 Psykisk ekvivalens
 Låtsasläge

Förmentaliserande stadier utvecklingsfaser

Utvecklingsfaser



Teleologisk
hållning, 9 mån
Psykisk
ekvivalens, 2 år
Låtsasläge, 2-3 år
Rollspel 1

Teleologisk hållning
Teleologisk hållning





Konkret syn på
världen
Bara yttre faktorer
räknas
Måste agera,
någonting måste
hända
”Jag tror det inte
förrän jag ser det”
Exempel: Kill Bill
Rollspel 2

Psykisk ekvivalens
Psykisk ekvivalens




Den inre världen
likställs med den yttre
Psykisk och konkret
verklighet flyter
samman
Svårt att stå ut med
alternativa perspektiv
Exempel: Fucking
Åmål
Rollspel 3

Låtsasläge
Låtsasläge




Inre verklighet är
helt avskild från
den yttre
Tanke och känsla
hänger inte ihop
Väcker ofta känslor
av tomhet och
overklighet
Exempel:
Lejonkungen
Mentaliseringssammanbrott
i MBT-behandling


Hur kan man
använda
mentaliseringssammanbrott?
Hur kan man
förhindra
mentaliseringssammanbrott?