Förhållningssätten hittar du här

advertisement
Förhållningssätt Lesbisk Makt

Allt vi gör är lesbiskt. Alla som är med Lesbisk Makt eller deltar på våra
aktiviteter definierar sig inte som lesbiska men gillar lesbiskt eller vill göra
lesbiskt. Det spelar alltså ingen roll hur en definierar sig innan, under eller efter.
Vi försöker prata om lesbiskt som något som du kan vara men även något som du
kan göra eller testa på. Lesbiskt kan men behöver inte vara något statiskt eller
bundet till en viss könsidentitet eller sexualitet.

Vi strävar efter att göra rummet/platsen trygg men vi kan inte garantera det då
alla definierar trygghet på olika sätt. Trygghet är intimt sammankopplat med
maktstrukturer och vem som gynnas eller drabbas av dem. Ett sätt att göra
rummet tryggare är att vi inte antar någons kön, identitet, ursprung och
funktionsförmåga. Som Lesbisk Maktare är du ansvarig för att ingen annan i
rummet inför andra antar någons kön, ursprung, identitet och funktionsförmåga.
Du kan exempelvis säga” Du menar hen/den/personen namn”. Om du som
Lesbisk Maktare antar någons kön, ber du om ursäkt och rättar dig själv och
använder rätt tilltalsord.

Vi strävar efter ett rum fritt från rasism, hetero-cis-sexism, funkfobi. Vi kan inte
garantera att göra det helt fritt då dessa strukturer genomsyrar allt och alla. Att
sträva efter att göra rummet fritt från förtryck innebär att vi:
-inte könar personer
-inte ifrågasätter eller kommenterar någons identitet
- inte ifrågasätter eller kommenterar någons ursprung
- inte ifrågasätter eller kommenterar någons funktionsförmåga
- inte exotifierar icke-vita personer
- inte appropierar minoritetsgrupper med klädsel, accessoarer med mera
- inte använder begrepp som tolerans, fördomar, mångfald, främlingsfientlighet,
omvänd rasism/sexism, funktionshinder om en person
- har ett strukturellt maktperspektiv i allt vi gör och pratar om
- är medvetna om vår egna maktposition och att strukturerna alltid finns
närvarande
- som Lesbisk Maktare har du ett ansvar för att minska och synliggöra
diskriminering när det uppstår. Säger deltagare (eller utomstående) något som är
rasistiskt, hetero-cis-sexistiskt, funkfobiskt har du ansvar för att prata med
personen/personerna

Vi tar inte för givet att alla använder samma begrepp eller förstår dem på samma
sätt. Därför undviker vi att använda svåra akademiska begrepp och om vi gör det
så förklarar vi vad de betyder och delar med oss av kunskap på ett konstruktivt
sätt.

Tänk på vilket utrymme du tar – och ger. Då du som Lesbisk Maktar har en
formell roll kommer du eventuellt ha en starkare position än vad andra har.
Gentemot de andra Lesbisk Maktare kommer din maktposition se olika ut. Var
medveten om din position och de medföljande privilegierna i alla rum och försök
att anpassa ditt sätt att agera utifrån det.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards