Hej! Stefan Hedlund här och det är jag som kommer ansvara för

advertisement
Hej!
Stefan Hedlund här och det är jag som kommer ansvara för undervisningen i matematik för
årskurs 4. Jag är utbildad i matematik upp till år 9 och har undervisat olika årskurser i nu 14
år. Tänkte informera kort om hur jag har tänkt mig undervisningen för år 4.
Vi kommer att arbeta med ett ganska nytt material som heter ”Formula”. Den är uppbyggd
med ”Aktiviteter”, Teorirutor” ”Räknasidor” ”Diagnoser” och ”Extra material”. Ni kan läsa
om detta på första sidan i boken.
Vi kommer inte följa den orda grant utan eleverna kommer få en matematikplanering varje
tisdag där det kommer att stå vad som ska genomföras varje vecka. Så deras
matematikplanering kommer att sträcka sig tisdag till tisdag.
Vi kommer att börja veckorna med att gå igenom planeringen och nya moment i matematiken.
Arbetet kommer att sträcka sig ca 6 sidor/vecka och detta innebär ca 30 tal/vecka. Arbetar vi
fokuserat på lektionerna så ska detta inte ge några större läxor. Man kommer också ha
möjlighet att gå på ”studiehjälp” om man skulle behöva lite mer tid eller stöd.
Varje fredag är min ambition att arbeta mer laborativt och göra matematiken tydligare genom
samtal/diskussioner/genomgångar/grupparbeten. Då kommer vi även ha hjälp utav min
kollega Josefin.
I mitten/slutet av varje kapitel så kommer eleverna att genomföra en ”Diagnos” Den
genomförs i skolan och mäter hur långt man har kommit med ”Målen” för kapitlet. Har man
lite luckor som behöver täppas till så går man vidare på ”Grönt spår” och har man kommit
längre så går man in på ”Rött spår”
I början nu så kommer jag att lägga ner en hel tid på hur man skriver i böcker och använder
det matematiska skriftspråket. Vi kommer också träna mycket på multiplikationstabellerna i
form av små tester under lektionstid.
Har stor förståelse för om man tycker att matematik är svårt. Ser det som en utmaning att få
dessa elever att börja förstå och gilla matematik. Viktigt för mig är att vi får en relation och
törs lita på varandra och berätta när man inte förstår.
Detta var en kort redogörelse på hur jag har tänkt lägga upp höstens matematik. Har man
frågor kring matematiken så hör gärna av er till mig
[email protected]
Ser fram emot att få träffa era barn och förhoppningsvis få dem att tycka att matematik kan
vara roligt och nyttig kunskap.
Med vänliga hälsningar
Stefan Hedlund
Grovplanering över Hösten-2014 årskurs 4
Under veckorna 35-39 så kommer vi att arbeta med ”Tal och mönster”
 Målen med detta kapitel och det du ska kunna när kapitlet är färdigt är
- Upptäcka mönster i figurer och talföljder
- Jämföra och ordna tal efter storlek
- Läsa av och sätta ut tal på tallinjer
- Visa hur du gör när du försöker lösa problem
Under veckorna 40-45 så kommer vi att arbeta med ”Längd och räknesätt”
 Målen med detta kapitel och det du ska kunna när kapitlet är färdigt är
- Jämföra och mäta längd
- Välja och byta längdenheter
- Addera och subtrahera på olika sätt
- Känna igen händelser som leder till addition och subtration
- Välja lämplig metod när du löser problem
Under veckorna 46-51 så kommer vi att arbeta med ”Tal och enheter”
 Målen med detta kapitel och det du ska kunna när kapitlet är färdigt är
- Jämföra föremåls volym och välja lämpliga enheter
- Jämföra föremåls vikter och välja lämpliga enheter
- Använda tal i decimalform
- Avrunda tal samt göra överslag i additioner och subtraktioner
- Visa olika sätt att lösa problem och bedöma svarens rimlighet
Grovplanering över Hösten-2014 årskurs 4
Vecka 35 Samtal/diskussion, Läromedel. Hur man skriver, Multiplikation
Kapitel 1 ”Tal och mönster”
Vecka 36 Räkna sidorna 6, 7, 8, 10, 11
Vecka 37 Räkna sidorna 12, 13, 14, 16, 17
Vecka 38 Räkna sidorna 18, 19, 20 Diagnos 1
Vecka 39 Räkna ”Gröna eller Röda spåret”
Kapitel 2 ”Längd och räknesätt”
Vecka 40 Räkna sidorna 39,40,42, 43, 44,
Vecka 41 Räkna sidorna 45, 46, 47, 48, 49
Vecka 42 Räkna sidorna 51. 52, 54, 55, 56
Vecka 43 Räkna sidorna 57, 58, Diagnos 2
Vecka 44 HÖST LOV
Vecka 45 Räkna ”Gröna eller Röda spåret”
Vecka 46 Räkna sidorna 75, 76, 77 , 78
Kapitel 3 ”Tal och enheter”
Vecka 47 Räkna sidorna 81, 82, 83, 83, 86
Vecka 48 Räkna sidorna 87, 89, 90, 91, 92
Vecka 49 Räkna sidorna 93, 94, 95, 96, 97, 98
Vecka 50 Diagnos 3, Räkna ”Gröna eller Röda spåret”
Vecka 51 ”Gröna eller Röda spåret” och Repetition
Download