Befolkningslära

advertisement
Befolkningslära - Demografi
Den vetenskap där man studerar befolkningens
storlek och sammansättning vad gäller:
• Ålder
• Kön
• Fördelning över ytan
• Förändringar över tiden
Underlag för planering till ny gymnasieskola?
• Hur många elever ska skolan
kunna ta emot om 4 år?
• Antalet ungdomar i kommunen?
• In- och utflyttningar över
kommungränsen?
• Hur många kan tänkas söka till
utbildningar i andra kommuner?
• Hur många sökande kan tänkas
söka från andra kommuner?
Statistiskt material behövs
• Folkräkningar
• Födslar
• Dödsfall
• Flyttningar
• FN:s befolkningsavdelning förordar folkräkningar vart 10:e år.
Födelsetal - nativitet
• Ett mått på hur många barn som föds i ett land
• Födelsetalet räknas på antalet födda per 1000 invånare (promille)
• Rika länder: cirka 10-15 promille
• Fattiga länder: cirka 40-50 promille
• 2012: Sverige 12 promille – Uganda 47 promille
Dödstal - mortalitet
• Ett mått på hur många dödsfall det är i ett land
• Antalet dödsfall beräknas per 1000 invånare (promille)
• I fattiga länder är dödstalet numera ganska lågt
• Bättre hälso- och sjukvård
• Stor del av befolkningen är unga och det är de gamla som dör
• När dödstalet sjunker och det samtidigt föds många barn, sker en
snabb befolkningsökning
Den naturliga folkökningen - födelseöverskott
• Skillnaden mellan ett lands födelsetal och dödstal
• I Uganda: 30 promille (2012) -fördubbling av befolkningen på 25-30 år
• I Sverige: 2,6 promille (2016) -26 443 personer
• Hela världen: 11 promille (2012) -cirka 75 miljoner
Häfte s. 122
_______________________________
________________________________________________________
__________________________________________________________
________________________________________
_______________________
__________________________________
___________________
___________
____
_______________
________
__________________
_____________
___
___________________
_____
_____________
______________________________
________________________________
________
_______________________
_______________________
_____________________
____
_____
______________________________________
______________
________________________
____________
______
_________________________________________________________
___________________________________________________________
Varför föds det så många barn i världens
fattigaste länder?
Sverige
1750
2016
2016
1900
Källa SCB
Lb. s. 123
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Create flashcards