Planering Procent v.3 - v.7

advertisement
Planering Procent v.3 - v.7
Under det här området blir matematikläxan att se till att ha hunnit räkna till veckomålet
Vecka
Veckomål
3
s.108 – 111
4
s.112- 115
5
s.116 – 119
6
Rödkurs/Blåkurs
7
Repetition
Arbetsområde
- beräkna andelen
- beräkna delen
- beräkna det hela
- Förändringsfaktor
- Ränta
- Procentenheter
- Promille
(Diagnos i
inlämningsbok)
Begrepp
Procentform
Bråkform
Decimalform
Delen
Det hela
Andelen
Förändringsfaktor
Ränta
Rätesats
Inlåningsränta
Procentenhet
Promille
Prov
Centralt innehåll:
Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i
vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
Kunskapskrav Lgr11
E
Matematiska
begrepp
Samband och
förändring
Eleven har
grundläggande
kunskaper om
matematiska begrepp
och visar det genom
att använda dem i
välkända
sammanhang på ett i
huvudsak fungerande
sätt.
Eleven kan välja och
använda i huvudsak
fungerande
matematiska metoder
med viss anpassning
till sammanhanget för
att göra beräkningar
och lösa
rutinuppgifter inom
samband och
förändring med
tillfredsställande
resultat.
C
Eleven har goda
kunskaper om
matematiska begrepp
och visar det genom
att använda dem i
bekanta sammanhang
på ett relativt väl
fungerande sätt.
A
Eleven har mycket
goda kunskaper om
matematiska begrepp
och visar det genom
att använda dem i nya
sammanhang på ett
väl fungerande sätt.
Eleven kan välja och
använda
ändamålsenliga
matematiska metoder
med relativt god
anpassning till
sammanhanget för att
göra beräkningar och
lösa rutinuppgifter
inom samband och
förändring med gott
resultat.
Eleven kan välja och
använda
ändamålsenliga och
effektiva matematiska
metoder med god
anpassning till
sammanhanget för att
göra beräkningar och
lösa rutinuppgifter
samband och
förändring med
mycket gott resultat.
Download