Vendelsömalmsskolan – Arbetsplan

Vendelsömalmsskolan – Arbetsplan
Klass: år 9
Område 1: Mer om tal
Ämne: Matte
Tid: v.34 - 39
Förväntat
resultat –
Vad du ska
kunna när
arbetsområdet
är slut.
Du ska kunna:
•
De vanligaste prefixen, t.ex. mega, kilo, milli och mikro.
•
Kunna skriva, använda och räkna med tal i potensform,
tiopotensform och grundpotensform t.ex. 3 ⋅ 3 ⋅ 3 = 33 ; 6 500 =
6500 = 6.5 ⋅ 10 3 ; 0.027 = 2.7 ⋅ 10 −2 ;
8 ⋅ 10 6 ⋅ 6 ⋅ 10 3 = 8 ⋅ 6 ⋅ 10 6 + 3 = 48 ⋅ 10 9 = 4.8 ⋅ 1010
8 ⋅ 10 5 8
= ⋅ 10 5−3 = 2 ⋅ 10 2
3
4
4 ⋅ 10
•
Förstå vad som menas med kvadratrot och kunna räkna ut
kvadratroten av ett tal, t.ex.
•
25 = 5 ; 100 = 10
Kunna använda dig av Pythagoras sats, a 2 + b 2 = c 2
För högre betyg (C-A)
•
Kunna göra beräkningar med negativa tal, t.ex. 5 ⋅ (− 4) = −20 ;
(− 6) ⋅ (− 3) = 18 ;
•
(− 49) = 7
25
= −5 ;
(− 5)
(− 7 )
Räkna med kvadratrötter t.ex.
32
2
=
32
= 16 = 4 ;
2
2 ⋅ 2 = 4 = 2;
9
9
3
=
=
16
16 4
•
Kunna lösa problem med hjälp av Pythagoras sats.
•
Lösa enklare andragradsekvationer t.ex.
x 2 + 1 = 17
x 2 = 17 − 1
x 2 = 16
x = 16
x = ±4
Uppgifter
som ska
bedömas
•
•
•
De mattekunskaper som eleven visar under det löpande arbetet på
lektioner.
Muntlig aktivitet i diskussioner kring matematiska problem och
uppgifter.
Provet på kapitel 1
E
Kunskapskrav Eleven har
grundläggande
kunskaper på de
områden som beskrivs
av målen för den
blå/gröna kursen.
Eleven kan lösa enklare
matematiska problem på
ett i huvudsak
fungerande sätt.
Den skriftliga och
muntliga redovisningen
innehåller matematiska
begrepp och metoder
som eleven kan använda
på ett i stort sätt
fungerande vis.
Lycka till!
C
Eleven har goda
kunskaper på de
områden som beskrivs
av målen för den gröna
och röda kursen.
A
Eleven har mycket
goda kunskaper på de
områden som
beskrivs av målen för
den gröna och röda
kursen.
Eleven kan lösa olika
matematiska problem
som innehåller
kunskapsmål från den
röda kursen på ett
ganska väl fungerande
sätt.
Eleven kan lösa olika
matematiska problem
som innehåller
kunskapsmål från den
röda kursen på ett väl
fungerande sätt.
Den skriftliga och
muntliga redovisningen
innehåller matematiska
begrepp och metoder
som eleven kan använda
på ett ganska väl
fungerande vis.
Den skriftliga och
muntliga
redovisningen
innehåller
matematiska begrepp
och metoder som
eleven kan använda
på ett effektivt och
väl fungerande vis.