Matte Tal v 34 till 39

advertisement
Vendelsömalmsskolan – Arbetsplan
Område: Tal
Ämne: Matte
Åk: 7
Tid: v. 34-39
Förväntat
resultat –
Vad du ska
kunna när
arbetsområdet
är slut.
För betyg E (Godkänt betyg) ska du kunna:
• förstå hur vårt talsystem är uppbyggt
• ordna tal i storleksordning
• multiplicera och dividera med 10, 100 och 100
• avrunda tal
• använda de matematiska orden som hör ihop med de fyra räknesätten
• räkna med de fyra räknesätten
• prioriteringsreglerna
För högre betyg (Den röda kursen) ska du lära dig:
• delbarhet och faktorisering
• primtal och sammansatta tal
• att räkna med andra talsystem
• att räkna med magiska kvadrater
Översiktlig
planering
Detta är ett förslag på planering för att målen ska uppnås. Självklart får du ligga
före planeringen och arbeta hemma.
v.34 s. 6-11 gröna sidor
v.35 s. 12-14 gröna sidor
v.36 s. 15-19 gröna sidor
v.37 s. 20-23 inkl. diagnos
v.38 s. 24-27 blå del eller 32-35
v.39 s. 28-31 blå del eller 36-39 röd del samt repetition och prov.
Blir du klar tidigare kan du jobba med Uppslaget s.42, Svarta sidorna
s. 236 samt läxa 1-4 s. 244-248.
Uppgifter
som ska
bedömas
•
•
•
•
De mattekunskaper som eleven visar under det löpande arbetet på
lektionerna.
Muntlig aktivitet i diskussioner kring matematiska problem och
uppgifter.
Diagnostiskt prov på kapitlet.
Provet på kapitlet v.39
E
Kunskapskrav Eleven har
grundläggande
kunskaper på de
områden som beskrivs
av målen för den
blå/gröna kursen.
Lycka till!
C
Eleven har goda
kunskaper på de
områden som beskrivs
av målen för den gröna
och röda kursen.
A
Eleven har mycket
goda kunskaper på de
områden som
beskrivs av målen för
den gröna och röda
kursen.
Eleven kan lösa enklare
matematiska problem på
ett i huvudsak
fungerande sätt.
Eleven kan lösa olika
matematiska problem
som innehåller
kunskapsmål från den
röda kursen på ett
ganska väl fungerande
sätt.
Eleven kan lösa olika
matematiska problem
som innehåller
kunskapsmål från den
röda kursen på ett väl
fungerande sätt.
Den skriftliga och
muntliga redovisningen
innehåller matematiska
begrepp och metoder
som eleven kan använda
på ett i stort sätt
fungerande vis.
Den skriftliga och
muntliga redovisningen
innehåller matematiska
begrepp och metoder
som eleven kan använda
på ett ganska väl
fungerande vis.
Den skriftliga och
muntliga
redovisningen
innehåller
matematiska begrepp
och metoder som
eleven kan använda
på ett effektivt och
väl fungerande vis.
Download