Pepparkaksutställningen instruktion(1011 kB, docx)

advertisement
Pepparkaksutställningen i åk 6
Örbyskolan
Grattis! Du har fått jobbet, du är antagen som projektledare för bygget.
I den här uppgiften kommer du att tillverka en modell av ett ”riktigt” hus, tåg
eller annat du tänkt dig, där du ska undersöka olika mått som ditt projekt kan ha.
Anteckningar och beräkningar gör du längst bak i ditt mattehäfte, under tiden
du bygger. På ett ”löst ”papper visar du sedan i bild hur projektet skall se ut.
Alla uträkningar skall vara med.
I slutet av projektet kommer du att visa din modell och ditt Dokumentationsblad
för resten av oss, så att vi tillsammans kan prata om och se hur du tänkt.
Målet med undervisningen är att du ska:
Öva på att beskriva hur du gjort och hur du tänkt
(använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och
redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.)
Se att man kan använda olika sätt för att lösa uppgifter (att välja och
använda olika matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa
rutinuppgifter )
Det här ska du göra:
 Konstruera en modell av ett mindre projekt, i skala 1:100, med
minst ett fönster samt dörr. Det ska vara ett lutande tak på
det du tänkt dig. Du bygger med papper så att du får en mall
att baka efter.
 Mäta modellens olika mått samt räkna ut modellens olika areor.
 Undersöka vilken lutning ditt tak har, på ett ungefär.
 På ett Dokumentationsblad visar du vilka värden du fått fram
då det gäller; taklutningen, olika längdmått och areor
 På bladet visar du även vilka värden projektet skulle ha haft i
verkligheten. (skala 1:100 och skala 1:1)
 Spara dina uträkningar eftersom de kommer till användning
senare.
Det här ska bedömas
Din förmåga att:
 redogöra för och samtala om hur du gjort, på ett fungerande
sätt och hur du använder ev. bilder, matematiska,
uttrycksformer med anpassning till sammanhanget.

välja och använda fungerande matematiska metoder med
anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa
rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri.
Download