Proportionalitet och procent | DIAGNOS RP 4

advertisement
Proportionalitet och procent | DIAGNOS RP 4
Proportionalitet och procent.
Diagnosen består av fem uppgifter där elever ges möjligheter att visa att de kan lösa uppgifter
som handlar om proportionalitet och procent. Uppgifterna behandlar följande innehåll:
1 Att omvandla proportionen 1 : 3 till procentform
2 Att bestämma hur många procent ren saft som ingår i en saftblandning
3 Att bestämma andelen alkohol i blodet i promille
4 Att beskriva en del av en given population i procent
5 Att beskriva hur många procent av en blandning som består av ättika
Eleverna ges här förutsättningar att utveckla sin förmåga att använda matematiska
uttrycksformer, begrepp och samband mellan begrepp samt föra och följa matematiska
resonemang och att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar.
Genomförande
Här gäller det för eleven att tolka vad uppgifterna innebär. Uppgifterna är av olika komplexitet.
Tala om för eleverna att de ska göra så gott de kan och hellre försöka svara på en uppgift än
hoppa över den, även om de är tveksamma.
För elever som förstått dessa aspekter proportionalitet tar det 5–6 minuter att genomföra
diagnosen. Elever som använder betydligt längre tid saknar i allmänhet tillräckliga kunskaper
inom det här området. Det kan därför vara lämpligt att avbryta diagnosen efter cirka 12 minuter.
Fyll i resultatblanketten t.ex. med ett X om uppgiften är korrekt löst, med 0 om den är felaktigt löst
och sätt ett streck (–) om uppgiften är överhoppad.
Uppföljning
För att få underlag för en uppföljning av diagnosen kan man studera den ifyllda resultatblanketten. Man kan där se om det bara är enstaka elever som gjort fel på en uppgift eller om det
är många elever. Detta kan ha stor betydelse för planering och genomförande av uppföljningen
såväl på individnivå som på gruppnivå.
Vid planeringen kan man använda sig av det flödesschema som gäller för området/delområdet. Här kan man se vilka förkunskaper som krävs för diagnosen i fråga och var bristerna
kan ha sin grund.
Facit
1) 25%
2) 13%
2) ca 45% (45,1 %)
3) 16,6 promille (1,66%)
5) 25%
DIAGNOS RP4
Namn
Klass
1. För att få en salladsdressing blandar man 3 dl olja och 1 dl vinäger. Hur
många procent av blandningen består av vinäger?
Svar: ……………………………………
2. Vid ett barnkalas har man blandat 1 liter ren saft och 8 liter vatten. Eftersom
saften blev för svag blandade man in ytterligare 2 dl ren saft. Hur många
procent av en nya blandningen består av ren saft?
Svar: ……………………………………
3. Per Ola räknar med att hans kropp innehåller 6 liter blod. Under en kväll
dricker han 0,1 liter ren alkohol i form av starköl. Hur många promille
alkohol har han då i blodet?
Svar: ……………………………………
4. I en by i Schweiz har 240 personer franska, 632 personer tyska och 528
personer italienska som modersmål. Hur många procent har tyska som
modersmål?
Svar: ……………………………………
5. I ett kärl blandar Stina 1,2 liter vatten och 0,4 liter ren ättiksprit. Hur många
procent ättiksprit innehåller blandningen?
Svar: ……………………………………
Download