ARFID (Undvikande restriktiv ätstörning) hos barn

advertisement
KOMPETENSCENTRUM ÄTSTÖRNINGAR – SYD I SAMARBETE MED
AVDELNINGEN FÖR BARN OCH UNGDOMSPSYKIATRI, LU NDS
UNIVERSITET INBJUDER TILL UTBILDNINGSDAG OM
ARFID
(Undvikande restriktiv
ätstörning) hos barn och ungdomar
Det finns patienter med ätstörningsproblem som vi
inte har varit bra på att förstå eller hjälpa. Barn och
ungdomar som äter väldigt selektivt, inte utifrån att
maten skulle innehålla t ex fett eller socker som gör
att man kan bli tjock, utan av andra skäl.
Barn och ungdomar som äter restriktivt och hamnar
i en uttalad svält, utan att ha en
kroppsuppfattningsstörning och har således inte en
anorexia nervosa.
Vår kunskap om dessa barn har förbättrats sedan
diagnosen ARFID (Undvikande restriktiv ätstörning)
beskrevs i DSM-5 diagnosen som beskriver dessa
patienters svårigheter. Det är en diagnos som gäller
både för barn och vuxna, men är hittills bäst
beskriven för barn och ungdomar.
Utbildningsdagen kommer att ta upp:

Hur diagnosen vuxit fram, och vad den står
för

Hur man gör utredning och bedömning

Hur diagnosen förhåller sig till
utvecklingsrelaterade funktions-svårigheter

Hur man bör lägga upp en behandling,
vilket exemplifieras genom
fallbeskrivningar

En 16 års uppföljning kommer att
presenteras.
Föreläsare:

Överläkare Ulf Wallin

Professor Maria Råstam
 Överläkare Andre Lange
TID
Onsdagen den 8 februari 2017
Klockan 09.00 – 15.00
LOKAL
Konferensrum 12, Plan 2,
Psykiatrihuset, Baravägen 1C, Lund
MÅLGRUPP
Personer verksamma inom barn och
ungdomspsykiatri
KOSTNAD
Utbildningsdagen är kostnadsfri för anställda inom
Barn och ungdomspsykiatri i Region Skåne
För personer inom privat verksamhet och
verksamheter utanför Region Skåne är
kostnaden 850: - + moms/person (priset inkluderar
kaffe x 2)
ANMÄLAN
Skickas till Marie-Louise Majewski, e-post [email protected] Anmälan ska innehålla:
Namn, profession, arbetsplats, e-postadress.
För personer utanför Region Skåne skall
fullständig faktureringsadress och namn, telefon nr
till faktureringsansvarig finnas med.
KONTAKTPERSON
Ulf Wallin, e-post [email protected]
VARMT VÄLKOMNA!
Kompetenscentrum Ätstörningar – Syd och
Avdelningen för Barn och Ungdomspsykiatri
Download